fbpx

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

STOLLER EUROPE, S.L.U. respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal. În acest scop am implementat o serie de măsuri tehnice și juridice destinate protejării confidențialității datelor personale ale Utilizatorilor website-ului pe care le culegem, stocăm și prelucrăm.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, cunoscut și ca Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu legile privind protecția datelor în vigoare, vă informăm că responsabilul cu prelucrarea datelor dvs. este:

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adresa: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Cod poștal și localitate: 03203 Elche

Provincia (Țara): Alicante (Spania)

CIF: B-53256053

E-mail:  info@stollereurope.com

Web: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Înscrisă în Registrul Comerțului din Alicante, în volumul 2082, foaia 192, pagina A-46190, înregistrarea 1.

 

  • SCOPURI:

Datele dvs. cu caracter personal furnizate prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe website-ul nostru vor fi folosite pentru a putea răspunde la solicitarea dvs. și pentru a vă informa cu privire la știri și noutăți legate de societatea noastră.

Prin trimiterea mesajului de e-mail sau a formularului de contact, dvs. declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor furnizate, dacă nu specificați altceva. Utilizatorul își poate modifica oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal trimițând un e-mail la adresa: info@stollereurope.com.

 

  • DATE PRELUCRATE:

Datele care vor fi prelucrate sunt următoarele:

  1. Datele de identitate și contact, ca de exemplu și fără a se limita la: prenume, nume, numărul de telefon și adresa de e-mail.
  2. Datele comerciale și fiscale.
  3. Datele de geolocalizare.

 

  • PĂSTRAREA DATELOR

Datele cu caracter personal culese vor fi păstrate pe perioada necesară pentru a răspunde la întrebările sau cererile primite și, dacă persoana interesată nu solicită ștergerea acestora, pe perioada cerută de lege în fiecare caz.

 

  • DESTINATARI CĂRORA LI SE TRANSMIT DATELE

Datele cu caracter personal culese nu vor fi transmise niciunei alte companii. Fac excepție societățile care fac parte din Grupul STOLLER și cazurile în care există o obligație legală.

 

  • DREPTURILE PERSOANEI INTERESATE

Baza juridică a raportului cu persoanele interesate este cererea expresă de informații prin intermediul formularului de contact de pe website.

Toate persoanele interesate au dreptul să fie informate dacă Proprietarul prelucrează datele lor cu caracter personal. Persoanele interesate și asociate au dreptul de acces la datele lor, de a cere rectificarea datelor incorecte sau ștergerea datelor dacă, printre alte motive, stocarea acestora nu mai este necesară în scopul în care au fost culese. În anumite circumstanțe și din motive legate cu situația lor personală, asociații sau persoanele interesate se pot opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. STOLLER EUROPE va înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazurilor în care există motive imperioase sau acestea servesc pentru apărare în caz de posibile reclamații.

Persoanele interesate își pot exercita drepturile menționate trimițând un mesaj de e-mail la adresa comunicación@stoller.es, care să conțină fotocopia actului de identitate și specificarea dreptului pe care doresc să și-l exercite. De asemenea, această cerere poate fi trimisă prin poștă, la adresa specificată mai sus.

Persoanele interesate pot depune reclamații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal la  Autoritatea de Control, care în Spania este Agenția pentru Protecția Datelor (www.aepd.es).

 

  • TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE

Dacă nu există garanțiile necesare, transferurile de date pot avea loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) Utilizatorul și-a acordat în mod expres consimțământul.

b) Transferul este necesar în scopul executării contractului între persoana interesată și responsabilul cu prelucrarea datelor sau cu executarea măsurilor pre-contractuale luate la cererea persoanei interesate.

c) Transferul este necesar în scopul încheierii sau executării unui contract, în interesul persoanei interesate, între responsabilul cu prelucrarea datelor și altă persoană fizică sau juridică.

d) Transferul datelor este necesar din motive de interes public importante.

e) Transferul datelor este necesar pentru prezentarea, desfășurarea sau apărarea reclamațiilor.

f) Transferul datelor este necesar în scopul protejării intereselor vitale ale persoanei interesate sau a altor persoane, atunci când persoana interesată nu are capacitatea fizică sau juridică pentru a-și acorda consimțământul.

g) Transferul datelor se face dintr-un registru public care, conform legislației UE sau a statelor membre ale acesteia, are ca scop să ofere informații publicului larg și poate fi consultat de publicul larg sau de orice persoană care poate dovedi că are un interes legitim în acest scop, dar numai în măsura în care sunt îndeplinite condițiile stabilite de legislația UE sau a statelor membre ale acesteia.

 

  • LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE COMPETENTĂ

Această Politică de Confidențialitate va fi interpretată și reglementată în conformitate cu legislația din Spania. STOLLER EUROPE și Utilizatorii se supun judecătoriilor și tribunalelor din Alicante, declarând că renunță în mod expres la orice altă jurisdicție.