fbpx

AVIZ LEGAL

 1. Proprietarul website-ului:

Conform obligației de a informa specificată în articolul 10 din legea 34/2002 din 11 iulie privind Serviciile Societății de Informații și Comerț Electronic, vă aducem la cunoștință următoarele:

Proprietarul acestui site: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adresa: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Cod poștal și localitate: 03203 Elche

Provincia (Țara): Alicante (Spania)

CIF: B-53256053

E-mail:  info@stollereurope.com

Web: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Înscrisă în Registrul Comerțului din Alicante, în volumul 2082, foaia 192, pagina A-46190, înregistrarea 1.

 

 1. OBIECT:

STOLLER EUROPE pune acest site la dispoziția utilizatorilor Internetului (în continuare „Utilizatorul” sau „Utilizatorii”) cu scopul de a le oferi informații despre produsele sau serviciile pe care le oferă, precum și posibilitatea de a adresa întrebări sau sugestii prin intermediul formularului prevăzut în acest scop.

Acest website este oferit de STOLLER EUROPE publicului general și oferă informații, produse, servicii și multe alte funcții, unele dintre acestea putând fi destinate anumitor regiuni sau teritorii.

Nu toate produsele sau serviciile descrise pe acest website sunt disponibile în toate țările. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați la adresa indicată pe acest website pentru a afla ce produse, programe sau servicii vă stau la dispoziție. Persoanele care doresc să utilizeze un produs al companiei STOLLER EUROPE descris pe acest website trebuie să urmeze instrucțiunile de pe eticheta produsului respectiv și să respecte toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu acesta în fiecare regiune sau teritoriu.

STOLLER EUROPE nu își asumă nicio răspundere în legătură cu corectitudinea sau disponibilitatea produselor descrise pe acest website în toate țările/regiunile din care poate fi vizitată. Este interzisă accesarea acestui website din țări în care conținutul său este ilegal. Persoanele care decid să acceseze acest website din aceste locuri o fac pe proprie răspundere și sunt responsabile de respectarea legislației locale.

 

 1. UTILIZAREA PORTALULUI ȘI RĂSPUNDERE

Accesarea și utilizarea website-ului acordă calitatea de Utilizator și implică acceptarea tuturor condițiilor specificate în prezentul Aviz legal, precum și ale modificărilor acestora.

Prestarea serviciului de website are o durată limitată la durata cât rămâne conectat Utilizatorul la website sau la unul dintre serviciile oferite pe acesta. Prin urmare, Utilizatorul trebuie să citească cu atenție prezentul Aviz legal de fiecare dată când dorește să utilizeze website-ul, deoarece atât acesta cât și condițiile de utilizare ale lui menționate în prezentul Aviz legal pot suferi modificări, așa cum se indică în continuare.

Dacă dorește să devină Utilizator înregistrat și să primească pe adresa sa de e-mail informații suplimentare despre Proprietar și noutăți legate de serviciile și produsele oferite de acesta, Utilizatorul trebuie să îi furnizeze Proprietarului datele sale cu caracter personal. În acest scop, Proprietarul informează că, în conformitate cu Legea 34/2002 din 11 iulie privind Serviciile Societății de Informații și Comerț Electronic și cu legislația în materie de Protecție a datelor cu caracter personal, îi solicită Utilizatorului să accepte prelucrarea mesajelor sale de e-mail în scop comercial. Pentru înregistrarea sa ca Utilizator înregistrat, Utilizatorul trebuie să furnizeze informații veridice și licite. După înregistrare, Utilizatorul va primi o parolă pe care este obligat să o folosească cu atenție și în mod confidențial. De asemenea, este obligat să utilizeze în mod adecvat conținuturile și serviciile (ca de exemplu serviciul de chat, forumuri de discuții sau grupuri de știri) oferite de STOLLER EUROPE pe portalul său și, cu caracter enunțiativ, însă nu limitativ, să nu le folosească pentru:

 • A desfășura activități ilicite, ilegale sau împotriva bunei-credințe și care să încalce ordinea publică.
 • A difuza conținuturi sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic-ilegal, de apologie a terorismului sau care atentează împotriva drepturilor omului.
 • A cauza daune sistemelor fizice și logice ale STOLLER EUROPE, ale furnizorilor acestuia sau ale terților, a introduce sau a difuza viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice susceptibile de a cauza daunele menționate mai înainte. Proprietarul acestui website nu își asumă nicio răspundere pentru daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea website-ului sau a conținuturilor acestuia. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru daunele informatice pe care le poate suferi Utilizatorul ca urmare a accesării acestui website. Nu controlează și nu garantează lipsa pe website a virușilor sau a altor elemente care ar putea altera sistemul informatic (software și hardware) sau documentele și fișierele electronice stocate în sistemul informatic al Utilizatorului.
 • A încerca să acceseze și să utilizeze conturile de e-mail ale altor utilizatori și a modifica sau manipula mesajele acestora. STOLLER EUROPE își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile și mesajele primite care atentează la demnitatea umană, sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care atentează la tinerețe sau la copilărie, încalcă ordinea și siguranța publică sau care, după părerea ei, nu sunt adecvate pentru a fi publicate. În orice caz, STOLLER EUROPE nu își asumă nicio răspundere pentru opiniile exprimate de Utilizatori în forumuri, chat sau alte mijloace de participare.

 

Utilizatorul se angajează să folosească website-ul și conținuturile acestuia în mod corect. Este interzisă utilizarea website-ului în scopuri ilicite sau împotriva intereselor societății sau a oricărui terț sau în scopuri care ar putea cauza prejudicii sau ar putea împiedica funcționarea normală a website-ului. Utilizatorul va fi responsabil pentru încălcarea legii, a bunei-credințe, a utilizărilor, obiceiurilor sau ordinii publice. STOLLER EUROPE își rezervă dreptul de a refuza sau respinge fără preaviz accesul la portal și/sau la serviciile oferite, din proprie inițiativă sau la cererea terților, a Utilizatorilor care încalcă prezentele condiții de utilizare. De asemenea, STOLLER va lua măsuri în caz de nerespectare a acestor condiţii și de utilizare necorespunzătoare a portalului său, prin toate procedurile civile și penale la care are dreptul în mod legal.

Criteriile pe care le respectă STOLLER EUROPE în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori în mod liber și voluntar sunt cele specificate în Politica de confidențialitate.

STOLLER EUROPE poate modifica și actualiza, oricând și fără preaviz, informațiile oferite pe acest website, precum și structura sau prezentarea acestora. Prin urmare, nu garantează eficiența deplină a website-ului și nici lipsa erorilor.

Linkurile terților către acest website trebuie efectuate cu bună-credință și respectându-se drepturile Proprietarului, care trebuie să fie informat în prealabil.

Linkul trebuie să conțină sursa «STOLLER EUROPE», iar la apăsarea «butonului link», website-ul STOLLER EUROPE trebuie să se afișeze într-o fereastră nouă, nu să fie inclus în pagina terțului respectiv (framing).

STOLLER EUROPE nu își asumă nicio răspundere pentru website-urile terților către care fac trimitere linkurile de pe acest website. Linkurile au ca scop oferirea de informații suplimentare despre conținuturile respective. STOLLER EUROPE nu exercită niciun control asupra acestor site-uri și este răspunzătoare pentru conținuturile acestora. De asemenea, includerea acestor linkuri nu implică nicio asociere, fuziune sau participare cu/la terții respectivi.

 

 1. PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

Toate conținuturile afișate pe acest website și în special desenele, textele, logo-urile, mărcile, butoanele și orice alt semn susceptibil de utilizare industrială și comercială sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală și industrială ale STOLLER EUROPE sau ale terților. În consecință, utilizarea website-ului și a conținuturilor acestuia au caracter exclusiv particular, STOLLER EUROPE rezervându-și dreptul exclusiv asupra tuturor altor tipuri de utilizare care implică copierea, multiplicarea, distribuirea, transformarea, publicarea sau orice altă acțiune similară, a conținutului web, în întregime sau parțial. Prin urmare, niciun Utilizator nu poate efectua aceste acțiuni fără autorizarea prealabilă în scris a STOLLER EUROPE. Utilizatorul poate vizualiza, imprima, copia, salva informațiile conținute de website pe computer sau pe orice alt suport fizic, cu condiția să facă acest lucru în scop exclusiv personal și privat. Utilizatorul nu poate să suprime, să altereze sau să manipuleze niciun dispozitiv de protecție sau sistem de siguranță instalat în paginile web ale STOLLER EUROPE.

 

 1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE COMPETENTĂ

Acest Aviz legal va fi interpretat și reglementat în conformitate cu legislația din Spania. STOLLER EUROPE și Utilizatorii se supun judecătoriilor și tribunalelor din Alicante, declarând că renunță în mod expres la orice altă jurisdicție.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR

Proprietarul declară în mod expres că îndeplinește cerințele specificate în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de garantare a drepturilor digitale și a tuturor celelalte legi și regulamente în vigoare, asigurând utilizarea și prelucrarea corecte ale datelor personale ale Utilizatorului.

Datele personale furnizate de Utilizator pot fi stocate în baze de date informatice sau nu, proprietate exclusivă a STOLLER EUROPE, S.L., care va lua toate măsurile tehnice, organizatorice sau de securitate necesare pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și calitatea acestor date, conform regulamentelor privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare. Pentru aceasta, fiecare formular cu ajutorul căruia se culeg date cu caracter personal în scopul prestării serviciilor solicitate de către Utilizator va conține o notă prin care acesta va fi informat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor, pe care Utilizatorul va trebui să le accepte, la responsabilul fișierului creat, adresa acestuia, posibilitatea de a-și exercita drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție, scopul prelucrării și transmiterea datelor sale către terți. Utilizatorul își poate exercita oricând drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție contactându-ne prin e-mail la următoarea adresă: info@stollereurope.com.

 

 1. CONTACTUL CU PROPRIETARUL:

Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta prin e-mail la următoarea adresă: info@stollereurope.com