fbpx

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informujemy:

Właściciel tej strony: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Adres: Pol. Ind. Pla de la Vallonga, C/ Alisios 24

Kod pocztowy i miasto: 03006 Alicante

Powiat (kraj): Alicante (Hiszpania)

NIP: B-53256053

E-mail: comunicacion@stoller.es

Strona internetowa: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante, tom 2082, strona 192, karta A-46190, pierwszy wpis.

STOLLER EUROPE udostępnia tę stronę internetową użytkownikom internetu, aby dostarczać zarówno informacji o oferowanych przez firmę produktach lub usługach, jak i umożliwiać użytkownikom dokonywanie zapytań lub sugestii za pośrednictwem formularza załączonego w tym celu.

Ta strona internetowa, oferowana użytkownikom przez STOLLER EUROPE, zapewnia odwiedzającym informacje, produkty, usługi i wiele innych funkcji, z których część może być przeznaczona dla określonych regionów lub terytoriów.

Nie wszystkie produkty, usługi lub produkty opisane na tej stronie są dostępne w każdym kraju. W razie wątpliwości z firmą można skontaktować się pod adresem podanym na stronie, aby określić, które produkty, programy i usługi są dostępne. Osoby, które chcą skorzystać z produktu STOLLER EUROPE opisanego na tej stronie, muszą postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi

na etykiecie produktu i przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym regionie lub terytorium przepisów i regulacji jego dotyczących.

STOLLER EUROPE nie deklaruje poprawności ani dostępności produktów opisanych na tej stronie we wszystkich miejscach na świecie, w których może być wyświetlana. Dostęp do tej witryny z krajów, w których jej treść jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na dostęp do tej strony z tych krajów, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów.

Kryteria zastosowane przez STOLLER EUROPE w zakresie swobodnego i dobrowolnego wykorzystywania danych osobowych przez użytkowników zostały opisane w Polityce Prywatności.

STOLLER EUROPE może w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia dokonywać modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na tej stronie internetowej lub jej konfiguracji lub sposobu prezentacji. W związku z tym nie gwarantuje pełnej efektywności swojej strony internetowej ani braku błędów.

Podobnie, właściciel tej strony nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z witryny lub jej zawartości. Nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenia komputera, które może spowodować dostęp do zawartości tej strony. Nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (oprogramowanie i sprzęt) lub w elektronicznych dokumentach i plikach przechowywanych w systemie komputerowym.

Użytkownik zgadza się na prawidłowe wykorzystanie strony i jej zawartości. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych wobec firmy lub osób trzecich lub takich, które mogą spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony. Za użytkowanie sprzeczne z użyciem dobrej wierze, naruszenie obecnego prawodawstwa, zastosowania, zwyczajów lub porządku publiczny odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Wszystkie linki osób trzecich do tej strony muszą być wykonane w dobrej wierze i z poszanowaniem praw właściciela, po wcześniejszym powiadomieniu właściciela tej strony, wskazanego powyżej.

Link musi zawierać wskazanie źródła „STOLLER EUROPE”, a naciśnięcie „przycisku łącza” będzie nawiązywało połączenie z dowolną stroną witryny STOLLER EUROPE, a nie włączenie jej treści w stronę (framing).

STOLLER EUROPE nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z połączenia lub zawartości linków z tej strony internetowej do stron osób trzecich. Funkcją linków jest udostępnienie użytkownikowi dodatkowych informacji dotyczących tych treści. STOLLER EUROPE nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Wszystkie treści wyświetlane na tej stronie, a zwłaszcza wzory, teksty, logo, marki, przyciski lub inne znaki podatne na zastosowania przemysłowe i handlowe podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej STOLLER EUROPE lub osób trzecich.

Wszelkie sugestie lub komentarze można przekazać za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: comunicacion@stoller.es