fbpx
Stoller Academy Blog

STOLLER ACADEMY BLOG

Wij stellen u de blog van Stoller Academy voor, een digitaal ontmoetingspunt dat is bedoeld voor landbouwingenieurs, landbouwtechnici, biologen, producenten, landbouwers en studenten om te kunnen debatteren en kennis op te doen en te delen over plantenfysiologie en de taal van de planten.

Deze blog is een weerspiegeling van de verbintenis van Stoller aangaande een van zijn fundamentele waarde: kennis, hetgeen wordt uitgedrukt in zoeken en uitwisselen van informatie om waarde te creëren.

De inhoud van deze blog wordt opgesteld door leden van de technische en commerciële afdeling van Stoller Group, en sector specialisten die voor specifieke onderwerpen worden uitgenodigd.

Voor toegang tot de blog klikt u hier:

Stoller Academy Blog