fbpx
Stoller Academy Blog

STOLLER ACADEMY BLOG

Wij stellen u de blog van Stoller Academy voor, een digitaal ontmoetingspunt dat is gecreëerd opdat landbouwingenieurs, landbouwtechnici, biologen, producenten, landbouwers en studenten kunnen debatteren en kennis opdoen en delen over plantenfysiologie en de taal van de planten.

Deze blog is een weerspiegeling van de verbintenis van Stoller voor wat een van zijn fundamentele waarden betreft: de kennis, hetgeen wordt begrepen als het zoeken en uitwisselen van informatie om waarde te creëren.

De inhoud van deze blog wordt opgesteld door leden van de technische en commerciële afdeling van Stoller Group, en experts die over een bepaalde materie worden uitgenodigd.

Voor toegang tot de blog klikt u hier:

Stoller Academy Blog