Φυσιολογία Φυτών (Nutraceuticals)
ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΤΟΥ ΣΠΌΡΟΥ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ VIGOR SEED;

Το VIGOR SEED είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που ευνοεί τη βλάστηση των σπόρων και προωθεί την ανάπτυξη των ριζών, επιτυγχάνοντας τη γρήγορη εξέλιξη της καλλιέργειας.

Οφελη του Vigor Seed
  • Βελτιώνει την αρχική ανάπτυξη των φυτών.
  • Αυξάνει τη βλαστική δύναμη των σπόρων.
  • Ευνοεί τις διαδικασίες της αρχικής ριζοβολίας των σπόρων που έχουν βλαστήσει, βελτιώνοντας την ανάπτυξή τους σε βάθος.
  • Παρέχει τις κατάλληλες φυσιολογικές συνθήκες έτσι ώστε οι σπόροι να αναπτύξουν το πλήρες γενετικό τους δυναμικό.