Εξελιγμένη Φυτική Διατροφή
ΔΙΕΓΕΊΡΕΙ ΚΑΙ ΤΡΈΦΕΙ ΤΙΣ ΡΊΖΕΣ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ROOT FEED;

Το ROOT FEED είναι ένα προϊόν βασισμένο στην Τεχνολογία Stoller η οποία εφαρμόζεται με στόχο τη διατήρηση της συνεχούς ανάπτυξης των ριζικών συστημάτων, ενισχύοντας έτσι την ομαλή ανάπτυξη τόσο των εναέριων μερών όσο και του ριζικού συστήματος των φυτών. Πρόκειται για την εξελιγμένη τεχνολογικά μορφή του NITROPLUS.

Οφελη του Root Feed
  • Επιτρέπει την ομαλή ανάπτυξη του φυτού.
  • Επιτρέπει τον έλεγχο των επιπτώσεων της κυριαρχίας της κορυφής, ευνοώντας την πλευρική ανάπτυξη του φυτού.
  • Αυξάνει και παρατείνει την παραγωγή φυσικών κυτταροκινινών από τη ρίζα.
  • Προωθεί μια μεγαλύτερη ριζική δραστηριότητα και ευνοεί τη δύναμη απορρόφησης της ρίζας.
  • Επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων θρέψης και άρδευσης.
  • Παρέχει ένα πολύ ενεργό ασβέστιο και μαγνήσιο στη μετατόπισή τους, ειδικά στις περιπτώσεις χαμηλής εξατμισοδιαπνοής.
  • Παρέχει μαγνήσιο, απαραίτητο σε ό,τι αφορά την αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και, συνεπώς, το σχηματισμό σακχάρων.
  • Παρέχει βασικό μαγνήσιο για την αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και συνεπώς για τον σχηματισμό σακχάρων
  • Το ουρεϊκό άζωτο που υπάρχει στο προϊόν θα σταθεροποιηθεί στο έδαφος και τα υποστρώματα, με ελεγχόμενη απελευθέρωση και απορρόφηση από το φυτό (Patented Stoller Technology Ν-Hib)