Φυσιολογία Φυτών (Nutraceuticals)
ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΎΕΙ ΤΗΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΏΝ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ RIPENER;

Το RIPENER είναι ένα προϊόν βασισμένο στην Τεχνολογία  Stoller, που επιτρέπει την ενεργοποίηση της παραγωγής σακχάρων στα φύλλα του φυτού μέσω της φωτοσύνθεσης.
Η Τεχνολογία Stoller, το κάλιο και τα οργανικά οξέα συμβάλλουν στην αύξηση των βαθμών Brix στους καρπούς διατηρώντας τη σκληρότητα και την ποιότητά τους.

 

Οφελη του Ripener
  • Δεν περιέχει νιτρικό άλας ούτε άλλη αζωτούχο πηγή.
  • Επιτρέπει τον έλεγχο της υπερβολικής φυτικής ανάπτυξης και ευνοεί τις αναπαραγωγικές διαδικασίες.
  • Βοηθά στη μείωση των πιθανών επιπτώσεων της υπερωρίμανσης στους καρπούς.
  • Αυξάνει την παρουσία σακχάρων στους καρπούς, καθώς και τη σκληρότητά τους.
  • Επιτρέπει στον αγρότη να εργαστεί με ένα ελαφρώς όξινο προϊόν, ιδανικό για ανάμειξη με άλλα λιπάσματα ή φυτοϋγειονομικά προϊόντα.