Εξελιγμένη Φυτική Διατροφή
ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΈΦΑΛΟ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ ΣΑΣ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ POWER Ca;

Το POWER Ca είναι ένα προϊόν βασισμένο στην Τεχνολογία Stoller η οποία εφαρμόζεται με στόχο τη διατήρηση της συνεχούς ανάπτυξης των ριζικών συστημάτων, ενισχύοντας έτσι την ομαλή ανάπτυξη τόσο των εναέριων μερών όσο και του ριζικού συστήματος των φυτών.

Οφελη του Power Ca
  • Αυξάνει και παρατείνει την παραγωγή φυσικών κυτταροκινινών από τη ρίζα.
  • Προωθεί μια μεγαλύτερη ριζική δραστηριότητα και ευνοεί τη δύναμη απορρόφησης της ρίζας.
  • Επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων θρέψης και άρδευσης.
  • Παρέχει ένα πολύ ενεργό ασβέστιο και μαγνήσιο στη μετατόπισή τους, ειδικά στις περιπτώσεις χαμηλής εξατμισοδιαπνοής.
  • Συνεισφέρει στην καλλιέργεια βόριο, οι ιδιότητες του οποίου είναι ουσιαστικές σε ό,τι αφορά το σχηματισμό και την ελαστικότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων, καθώς και τη μεταφορά σακχάρων στο εσωτερικό του φυτού.
  • Μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλατότητας στα εδάφη, επιτρέποντας την άριστη ανάπτυξη των ριζών ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά το έδαφος και το νερό.
  • Μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλατότητας του εδάφους, επιτρέποντας την άριστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εδάφους και νερού.
  • Μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλατότητας του εδάφους, επιτρέποντας την άριστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες εδάφους και νερού.