Εξελιγμένη Φυτική Διατροφή
ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΈΦΑΛΟ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ ΣΑΣ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ NITROPLUS STOLLER;

 Το NITROPLUS STOLLER είναι ένα προϊόν βασισμένο στην Τεχνολογία Stoller η οποία εφαρμόζεται με στόχο τη διατήρηση της συνεχούς ανάπτυξης των ριζικών συστημάτων, ενισχύοντας έτσι την ομαλή ανάπτυξη τόσο των εναέριων μερών όσο και του ριζικού συστήματος των φυτών.

 

Οφελη του Nitroplus Stoller
  • Επιτρέπει την ανάπτυξη του φυτού στο οποίο πρωταγωνιστής είναι η ρίζα.
  • Επιτρέπει τον έλεγχο των επιπτώσεων της κυριαρχίας της κορυφής, ευνοώντας την πλευρική ανάπτυξη του φυτού.
  • Αυξάνει και παρατείνει την παραγωγή φυσικών κυτταροκινινών από τη ρίζα.
  • Προωθεί μια μεγαλύτερη ριζική δραστηριότητα και ευνοεί τη δύναμη απορρόφησης της ρίζας.
  • Επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων θρέψης και άρδευσης.
  • Παρέχει ένα πολύ ενεργό ασβέστιο στη μετατόπισή τους, ειδικά στις περιπτώσεις χαμηλής εξατμισοδιαπνοής.
  • Μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της αλατότητας στα εδάφη, επιτρέποντας την άριστη ανάπτυξη των ριζών ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά το έδαφος και το νερό.
  • Το ουρεϊκό άζωτο που υπάρχει στο προϊόν θα σταθεροποιηθεί στο έδαφος και τα υποστρώματα, με ελεγχόμενη απελευθέρωση και απορρόφηση από το φυτό (Patented Stoller Technology Ν-Hib)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ