Φυσιολογία Φυτών (Nutraceuticals)
ΖΩΤΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ CITOCALCIUM;

Το CITOCALCIUM είναι διεγέρτης της κυτταρικής διαίρεσης σε όλους τους νέους ιστούς (φύλλα, άνθη και καρποί). Είναι το ιδανικό προϊόν για την ενίσχυση του σχηματισμού των αναπαραγωγικών ιστών (άνθη και καρποί σε εμβρυακό στάδιο).

Οφελη του Citocalcium
  • Βελτιώνει την ποιότητα της ανθοφορίας (μέγεθος, χρώμα και γονιμότητα).
  • Βοηθά στην ανάκτηση της γονιμότητας της γύρης σε συνθήκες θερμικού στρες (υψηλές θερμοκρασίες).
  • Αυξάνει την κυτταρική διαίρεση κατά τη διάρκεια του εμβρυακού σταδίου των καρπών, επιτρέποντας την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού κυττάρων σε αυτό το στάδιο και, συνεπώς, μεγαλύτερο τελικό διαμέτρημα.
  • Διεγείρει τους χλωροπλάστες, ενεργοποιώντας τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και τη δημιουργία ενέργειας υπό μορφή συντελεστών φωτο-αφομοίωσης.
  • Μειώνει την κυριαρχία της κορυφής και διεγείρει την πλευρική βλάστηση επιτρέποντας την ομαλότερη ανάπτυξη του φυτού.