fbpx

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΚΑΤΟΧΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:

Σύμφωνα με το Νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου, των Υπηρεσιών της Κοινωνίας πληροφοριών και του Ηλεκτρονικού εμπορίου σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κάτοχος εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Διεύθυνση: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Ταχυδρομικός Κώδικας: 03203 Elche

Επαρχία (Χώρα): Αλικάντε (Ισπανία)

ΑΦΜ: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Ιστοσελίδα: http://www.stoller.es – www.stollereurope.com

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο του Αλικάντε, στον Τόμο 2082, φύλλο 192, σελίδα Α-46190, εγγραφή 1ª.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η STOLLER EUROPE παρέχει αυτή την ιστοσελίδα στη διάθεση των χρήστες του Ίντερνετ (εφεξής, “ο Χρήστης” ή “οι Χρήστες”) Ίντερνετ με στόχο τόσο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και να επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση μέσω της φόρμας που διαθέτει για αυτό το σκοπό.

Η STOLLER EUROPE προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα σε όλο τον κόσμο και χαρίζει στους επισκέπτες πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες και πολλές άλλες λειτουργίες, μερικά από τα οποία μπορεί να προορίζονται για συγκεκριμένες περιοχές ή μέρη.

Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα σε κάθε χώρα. Σε περίπτωση απορίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση επικοινωνίας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα για να σας εξηγήσουμε τι προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες σας διατίθενται. Τα πρόσωπα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν της STOLLER EUROPE που περιγράφεται σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος και να συμμορφωθούν με όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε σχέση με αυτό σε κάθε περιοχή ή μέρος.

Η STOLLER EUROPE δεν πραγματοποιεί καμία δήλωση σχετικά με διόρθωσή ή διάθεση για τη χρήση των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα σε όλα τα μέρη του κόσμου από τα οποία μπορεί κανείς να την επισκεφθεί. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από χώρες όπου το περιεχόμενό της είναι παράνομο. Αυτοί που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από αυτά τα μέρη το κάνουν από δικιά τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωση των τοπικών νόμων.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας προσδίδει την ιδιότητα χρήστη της Ιστοσελίδας και συνεπάγεται την αποδοχή όλων των συνθηκών που περιέχονται σε αυτή τη Νομική Γνωστοποίηση, όπως και σε τυχόν τροποποιήσεις της.

Η παροχή της υπηρεσίας της Ιστοσελίδας έχει περιορισμένη διάρκεια από τη στιγμή που ο Χρήστης συνδέεται στην Ιστοσελίδα ή σε κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει. Συνεπώς, ο Χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση κάθε φορά που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, καθώς αυτή και οι συνθήκες χρήσης που περιλαμβάνει αυτή η Νομική Γνωστοποίηση μπορεί να τροποποιηθούν, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Για να λάβετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Κάτοχο και πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η Ιστοσελίδα, ο Χρήστης θα μπορεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα στον Κάτοχο και να γίνει Εγγεγραμμένος Χρήστης. Για αυτό, ο κάτοχος ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με το Νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου, των Υπηρεσιών της Κοινωνίας Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τον κανονισμό σχετικά με την Προστασία προσωπικών δεδομένων και για αυτό θα ζητηθεί η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία του email του με εμπορικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή. Κατά την εγγραφή του ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος να προσφέρει ορθές και σύννομες πληροφορίες. Ως συνέπεια της εγγραφής αυτής, θα του δοθεί ένας κωδικός για τον οποίον θα είναι υπεύθυνος και δεσμεύεται να κάνει ορθή και εμπιστευτική χρήση αυτού, όπως και για την κατάλληλη χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών (για παράδειγμα υπηρεσιών chat, forum συζητήσεων ή νέων), που η STOLLER EUROPE προσφέρει μέσω της πύλης της αλλά και να μην τα χρησιμοποιήσει, με ενδεικτικό αλλά όχι περιοριστικό χαρακτήρα, για:

 • να προβεί σε παράνομες δραστηριότητες ή αντίθετες στην καλή πίστη και τη δημόσια τάξη,
 • να κοινοποιήσει ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό-παράνομο, απολογιστικό τρομοκρατικό ή επιθετικό περιεχόμενο ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • να βλάψει τα φυσικά και λογικά συστήματα της STOLLER EUROPE, των παρόχων της ή τρίτων, να εισάγει ή να κοινοποιήσει στο διαδίκτυο ιούς πληροφορικής ή οποιοδήποτε φυσικό ή λογικό σύστημα, επιρρεπές στο να προκαλέσει τις παραπάνω βλάβες. Ο κάτοχος αυτής ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος για άμεσες ή έμμεσες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της. Ούτε είναι υπεύθυνος για τις βλάβες πληροφορικής που τυχόν προκληθούν στο χρήστη που επισκέπτεται και έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας. Δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων στα περιεχόμενα που μπορούν να παραλλάξουν το σύστημα πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) ή τα ηλεκτρονικά έγγραφα και αποθηκευμένα αρχεία στις συσκευές σας.
 • να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση και, σε αυτή την περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς email άλλων χρηστών και να τροποποιήσει ή διαχειριστεί τα μηνύματά τους. Η STOLLER EUROPE διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει κάθε σχόλιο και παρατηρήσεις που βλάπτουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προωθούν διακρίσεις και είναι ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, αντικρούονται στη νεαρή ή παιδική ηλικία, στην δημόσια τάξη και ασφάλεια και που, κατά την κρίση της, δεν θα είναι κατάλληλες για την δημοσίευσή τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η STOLLER EUROPE δεν θα είναι υπεύθυνη για τις γνώμες των χρηστών μέσω των forum, chat κα άλλων εργαλείων συμμετοχής.

 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά του ορθά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδα με παράνομους ή βλαπτικούς σκοπούς ενάντια στην εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο, ή με σκοπούς που μπορεί να προκαλέσουν προκατάληψη ή να αποτρέψουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας. Αν παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία, η καλή πίστη, η χρήση, τα έθιμα ή η δημόσια τάξη, ο χρήστης κρίνεται υπεύθυνος. Η STOLLER EUROPE επιφυλάσσεται να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση στην πύλη ή/και στις υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση, από μόνη της ή λόγω τρίτων, σε αυτούς τους χρήστες που δεν υπακούν στις τρέχουσες συνθήκες χρήσης. Ομοίως, πληροφορούμε ότι η STOLLER θα καταδιώξει τη μη συμμόρφωση με αυτές τις συνθήκες αυτές, όπως και οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση της Πύλης ιστοσελίδας, λαμβάνοντας όλες τις πολιτικές και ποινικές πράξεις που μπορεί να αντιστοιχούν σύμφωνα με το δίκαιο.

Τα κριτήρια που ακολουθεί η STOLLER EUROPE σύμφωνα με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν παράσχει ελεύθερα και εθελοντικά οι χρήστες είναι αυτά που αναφέρονται στην Πολιτική Ιδιωτικότητάς της.

Η STOLLER EUROPE μπορεί προβεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να είναι απαραίτητη προειδοποίηση, σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις των πληροφοριών που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα στις ρυθμίσεις ή την παρουσίασή της. Συνεπώς, δεν εγγυάται η απόλυτη αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας ούτε η έλλειψη κάποιων σφαλμάτων.

Κάθε δεσμός τρίτων σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να συμμορφώνεται στην καλή πίστη και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του κατόχου και θα πρέπει να κοινοποιείται από πριν στον κάτοχο της παραπάνω ιστοσελίδας.

Ο δεσμός θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη της πηγής «STOLLER EUROPE» και συνέπεια της ενεργοποίησης του “κουμπιού δεσμού” θα είναι η επικοινωνία με οποιαδήποτε ενότητα της ιστοσελίδας της STOLLER EUROPE και δεν αποτελεί μια ενσωμάτωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στη σελίδα (framing).

Η STOLLER EUROPE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προέρχεται από τη σύνδεση ή τα περιεχόμενα των δεσμών από αυτή την ιστοσελίδα που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Η λειτουργία των δεσμών είναι ο χρήστης να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα περιεχόμενα. Η STOLLER EUROPE δεν ελέγχει καθόλου αυτές τις ιστοσελίδες, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Ομοίως, η ενσωμάτωση αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται καμία συσχέτιση, συγχώνευση ή συμμετοχή με τους συνδεόμενους οργανισμούς.

 

 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Όλο το περιεχόμενο που προβάλλεται σε αυτή την ιστοσελίδα και, ιδιαίτερα, ο σχεδιασμός, τα κείμενα, το λόγκο, οι μάρκες, τα κουμπιά ή οποιοδήποτε άλλο σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά και εμπορικά υπόκειται σε δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της STOLLER EUROPE ή τρίτων. Συνεπώς, κάθε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενού της θα πρέπει να έχει αποκλειστικά ιδιωτικό χαρακτήρα, και παραχωρείται στη STOLLER EUROPE. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση που συνιστά την αντιγραφή, αναπαραγωγή, κοινοποίηση, μεταμόρφωση, δημόσια κοινοποίηση ή οποιαδήποτε παρόμοια πράξη, μέρους ή όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, επομένως κανένας Χρήστης δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες χωρίς την πρότερη γραπτή εξουσιοδότηση αυτής. Ο Χρήστης θα μπορεί να δει τα στοιχεία της πύλης ακόμα και να τα τυπώσει, αντιγράψει και να τα αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για την προσωπική και ατομική χρήση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Χρήστης δεν θα πρέπει να διαγράψει, τροποποιήσει, αποφύγει ή διαχειριστεί οποιοδήποτε συσκευή ή σύστημα προστασίας που είναι εγκαταστημένο στις σελίδες της STOLLER EUROPE.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από την ισπανική νομοθεσία. Η STOLLER EUROPE και οι Χρήστες υπόκεινται, με ρητή παραίτηση άλλης δικαιοδοσίας, σε αυτή των δικαστηρίων του Αλικάντε.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο Κάτοχος δηλώνει ρητά ότι συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία φυσικών προσώπων και την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών, ο Οργανικός Νόμος 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων και οι λοιποί ισχύοντες κανονισμοί ανά πάσα στιγμή, προσπαθώντας να εγγυηθεί ορθή χρήση και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης μπορεί να αποθηκευτούν σε αυτόματες ή μη βάσεις δεδομένων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην STOLLER EUROPE, ΕΠΕ, με βάση την λήψη όλων των μέτρων τεχνικής, οργανωτικής και ασφαλιστικής φύσης που εγγυώνται το απόρρητο, την ακεραιότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχουν αυτές, σύμφωνα με ό,τι ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για αυτό, μαζί με κάθε φόρμα συλλογής προσωπικών δεδομένων, στις υπηρεσίες που ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον Κάτοχο, ο χρήστης θα ενημερώνεται για την ύπαρξη και την αποδοχή των συγκεκριμένων συνθηκών στη διαχείριση των δεδομένων σε κάθε περίπτωση και για την ευθύνη του αρχείου που δημιουργείται, για τη διεύθυνση του υπεύθυνου, τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, ακύρωσης και αντίθεσης, το σκοπό διαχείρισης και την κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους ανά περίπτωση. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης, με γραπτή ειδοποίηση στο email μας: info@stollereurope.com

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ:

Σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι ή να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email: info@stollereurope.com