Οινοστάφυλο

Οινοστάφυλο

Ασιατικής καταγωγής. Ανήκει στην οικογένεια των Αμπελίδων και στο γένος Vitis.

Είναι ξυλώδες φυλλοβόλο φυτό με εντυπωσιακή ρίζα, με μακρά νεανική περίοδο, στέλεχος που φτάνει ως τα 6 m, και ακανόνιστα οδοντωτά, πράσινα φύλλα. Ο καρπός είναι σφαιρική ράγα που σχηματίζει τσαμπιά και καταναλώνεται νωπός.

Η παγκόσμια παραγωγή ανέρχεται σε 36,6 εκατομμύρια τόνους, ενώ η Ευρώπη παράγει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής.

WINE GRAPE RECOMMENDATIONS

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- Root development to color change (Stage B to L) every 15 days.

Application purpose:
- Balanced vegetative growth.
- Continuous root development.
- Supplies readily assimilable Calcium and Stimulates its continuous translocation.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress conditions (Chilling, drought, High temp., Phytotoxicities, etc.).

Application purpose:
- Blocks the excessive production of Ethylene during stress conditions.
- Stimulates crop recovery from adverse conditions.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress conditions (Chilling, drought, High temp., Phytotoxicities, etc.).

Application purpose:
- Blocks the excessive production of Ethylene during stress conditions.
- Stimulates crop recovery from adverse conditions.

Bud Power

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Swollen buds.

Application purpose:
- Promotes homogeneity in floral bud break.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- Swollen buds up to 5% flowering.

Application purpose:
- Unique source of nutrients and Stoller Technology that improves vegetative bud break.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Flowering-Fruit set (Stages I-J).

Application purpose:
- Improves flowering and inhibits fruitlet abscission due to hormonal imbalances. Increases root mass.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Flowering-Fruit set (Stages I-J).

Application purpose:
- Reinforces fruit set. Reduces losses due to inadequate fruit set.
- Increases cell division in the fruit, and thus the caliber.

Set

JOIN WITH REZIST

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- Vine defense treatment program (Apply on extended
leaves-E and repeat after 21 days).

Application purpose:
- Induces natural resistance against possible Viral, Bacterial and fungal attacks.
- Repeat applications every 3 to 4 weeks depending on disease intensity.

Rezist

JOIN WITH SET

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- Vine defense treatment program (Apply on extended
leaves-E and repeat after 21 days).

Application purpose:
- Induces natural resistance against possible Viral, Bacterial and fungal attacks.
- Repeat applications every 3 to 4 weeks depending on disease intensity.

Sugar Mover

Dose:
- 2 L/Ha

Moment:
- From pea size to color change (Stages K-L).

Application purpose:
- Improves the grape’s quality parameters.
- Mobilizes and increases sugar synthesis.
- Apply every 14 days.

Sugar Mover

Dose:
- 4 L/Ha

Moment:
- 45 - 40 days and 25 - 20 days before the harvest.

Application purpose:
- Increases maturity index and Baume º.

Foli-K

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- Color change to end of ripening (Stages L-M).

Application purpose:
- Increases intracellular pH in leaf cells increasing photosynthetic rates and the synthesis of sugars.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress conditions (Chilling, drought, High temp., Phytotoxicities, etc.).

Application purpose:
- Blocks the excessive production of Ethylene during stress conditions.
- Stimulates crop recovery from adverse conditions.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In cases of severe stress. It is recommended to mix BIOFORGE with CITOCALCIUM at 1 – 2 L/Ha.

Application purpose:
- Blocks the excessive production of Ethylene during stress conditions.
- Stimulates crop recovery from adverse conditions.