Γογγύλι

Γογγύλι

Κατάγεται από την Ευρώπη. Ανήκει στο γένος Βρασσίκη και στην οικογένεια των Σταυροειδών.

Μονοετές ή διετές ποώδες φυτό, με παχιά κυλινδρική ρίζα, όρθιο και διακλαδισμένο στέλεχος, φύλλα λοβωτά και συρρικνωμένα στη βάση και επιμήκη-λογχοειδή φύλλα τα οποία εκφύονται από το στέλεχος, κίτρινα άνθη, σε συστάδες ή κορύμβους, και ο καρπός είναι κάψα.

Καλλιέργεια εξαιρετικής σημασίας λόγω της περιεκτικότητάς της σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην πρόληψη των ασθενειών. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Γερμανία, ο Αμερικανικός Νότος και η Νότια Ευρώπη.

TURNIP RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Transplant or during stress situations.

Application purpose:
- Reduces post-transplant stress, assuring a successful crop establishment.
- Eliminates excess ethylene produced during stress conditions.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- Throughout the crop cycle. Every 15 days.

Application purpose:
- Supplies Calcium and root stimulation to maintain a balanced plant and improve its development.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- During tuberization.

Application purpose:
- Improves tuberization conditions.
- Increasing cell mass in the tuber and therefore its final caliber.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 50 - 90 days after sowing.

Application purpose:
- Hormonal balance and maximizing productive yields.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- During bulb filling. Every 15 days Alternate with NITROPLUS.

Application purpose:
- Supplies readily assimilable Potassium, assuring a correct bulb filling.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Transplant or during stress situations.

Application purpose:
- Reduces post-transplant stress, assuring a successful crop establishment.
- Eliminates excess ethylene produced during stress conditions.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 30 - 50 - 70 - 90 after sowing.

Application purpose:
- Supplies calcium and boron.
- Controls apical dominance.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- 120 - 130 - 150 days after sowing.

Application purpose:
- Controls vegetative growth and movement of photoassimilates towards reserve organs.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 50 - 90 days after sowing.

Application purpose:
- Hormonal balance and maximizing productive yields.

Ripener

Dose:
- 3 - 4 L/Ha

Moment:
- 120 - 130 - 150 days after sowing.

Application purpose:
- Increases bulb weight as well as dry matter content.