Επιτραπέζιο σταφύλι

Επιτραπέζιο σταφύλι

Ασιατικής καταγωγής. Ανήκει στην οικογένεια των Αμπελίδων και στο γένος Vitis.

Είναι ξυλώδες φυλλοβόλο φυτό με εντυπωσιακή ρίζα, μακρά νεανική περίοδο, στέλεχος που φτάνει ως τα 6 m, και ακανόνιστα οδοντωτά, πράσινα φύλλα. Ο καρπός είναι σφαιρική ράγα που σχηματίζει τσαμπιά και καταναλώνεται νωπός.

Σήμερα καλλιεργείται σε όλες τις περιοχές με εύκρατο κλίμα, ενώ η Κίνα είναι η κυριότερη παραγωγός χώρα, με 9,7 εκατομμύρια τόνους.

TABLE GRAPE RECOMMENDATIONS

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- Throughout the crop cycle (Every 15 days).

Application purpose:
- Promotes continuous growth and renewal of the root system, which in turn improves nutrient absorption and thus crop development.
- Promotes hormonal balance throughout the crop cycle.

Sugar Mover

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 3 - 4 weeks before the harvest.

Application purpose:
- Accelerates the natural movement of sugars from the leaves to the grapes.
- Increases Brix º in the fruit and helps obtain optimum grapes during the harvest.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Unique source of nutrients and the Stoller Technology that improves flowering, supplying homogeneity of floral bud break.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Fruit size around 3 - 4 mm. without flowering.

Application purpose:
- Balances vegetative growth.
- Supplies readily assimilable Calcium and stimulates its continuous translocation, improves flower fixation thanks to the hormonal balance it promotes.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 5 - 7 days after STIMULANTE PLUS.

Application purpose:
- Improves flowering while inhibiting fruitlet abscission due to hormonal imbalances.
- Increases the fruit’s cell mass.

Bioforge

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 5 – 7 days after the application of STIMULANTE PLUS and of CITOCALCIUM.

Application purpose:
- Improves grape quality parameters.
- Mobilizing and increasing sugar synthesis. Apply every 14 days.

Set

JOIN WITH REZIST

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- Vine defense treatment program (Apply on extended leaves-E and repeat after 21 days).

Application purpose:
- Induces natural resistance against possible Viral, Bacterial and fungal attacks. Repeat applications every 3 to 4 weeks depending on disease intensity.

Rezist

JOIN WITH SET

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- Vine defense treatment program (Apply on extended leaves-E and repeat after 21 days).

Application purpose:
- Induces natural resistance against possible Viral, Bacterial and fungal attacks. Repeat applications every 3 to 4 weeks depending on disease intensity.

Ripener

Dose:
- 3 - 4 L/Ha

Moment:
- During fruit filling, increasing sugar production.

Application purpose:
- Increases photosynthetic rates and the synthesis of sugars.