Ηλίανθος

Ηλίανθος

Κατάγεται από το Μεξικό και τις Δυτικές Ην. Πολιτείες.

Ο ηλίανθος ή ηλιοτρόπιο (Ηλίανθος ο ετήσιος) ανήκει στην τάξη των Αστερωδών και είναι ετήσιο φυτό, με διακλαδούμενη ρίζα και ημιξυλώδες στέλεχος, με τραχιά και τριχωτή επιφάνεια.

Έχει εναλλασσόμενα έμμισχα φύλλα, που καλύπτονται από σκληρές τρίχες, ανθοφόρο κεφάλιο που περιβάλλεται από βράκτια φύλλα, και μονόσπερμο καρπό (αχαίνιο).

Είναι ένα από τα ευρέως καλλιεργούμενα ποώδη για εξαγωγή λαδιού και χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή.

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη παραγωγός στον κόσμο.

SUNFLOWER RECOMMENDATIONS

Vigor Seed

Dose:
- 0.5 L/100 Kg seeds

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Improves germination, as well as initial root development and therefore crop establishment.

Bioforge

Dose:
- 0.75 - 1.5 L/Ha

Moment:
- V2 - V4. Mixed with aggressive herbicides and fungicides to help the crop counteract the phytotoxicity.

Application purpose:
- Increases production avoiding stress caused by herbicide and/or fungicide applications.
- Increases root development.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- V4 - V6.

Application purpose:
- Increases production, balancing the crop’s hormonal system.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- From V6 to pre-flowering (R4).

Application purpose:
- Improves flowering.
- Promotes radial shoot expansion.
- Increases the crop's longevity, keeping it young and resistant.

Keylate B

Dose:
- 1 - 3 L/Ha

Moment:
- From V6 to R2. 2 applications.

Application purpose:
- Supplies highly assimilable Boron.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations (frost, drought, hail, disease).

Application purpose:
- Blocks ethylene production and recovers hormonal balance and growth.
- Helps the crop recover after any stress situation.