Σόγια

Σόγια

Ασιατικής προέλευσης. Ανήκει στην οικογένεια των Ψυχανθών και στο γένος Γλυκίνη.

Είναι ετήσιο ποώδες φυτό με ισχυρό ριζικό σύστημα με κονδύλους, άκαμπτο και διακλαδούμενο στέλεχος με αναρριχητική τάση, εναλλασσόμενα και σύνθετα φύλλα, άνθη που εκφύονται σε ταξιανθίες λευκού ή μωβ χρώματος, με διαρρηγνυόμενο καρπό που περιέχει σπόρους πλούσιους σε λάδι και πρωτεΐνες.

Καλλιεργείται ευρέως λόγω της ζήτησης της βιομηχανίας τροφίμων. Ο μεγαλύτερος παραγωγός είναι οι Ην. Πολιτείες ακολουθούμενες από τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

SOYA RECOMMENDATIONS

Masterfix L Premier

Dose:
- 1st YEAR - 600 ml/90 Kg*
- 2nd YEAR - 400 ml/90 Kg*
- 3rd YEAR - 200 ml/90 Kg*

* Considering standard dosis for seeds per hectare of 90kg

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Biological inoculant (Bradyrhizobium
elkanii and Bradyrhizobium japonicum).
- It promotes nodules formation in the
root system which will increase the
Nitrogen supplied and absorbed by the
plant and therefore crop`s yield.

CoMo Platinum

Dose:
- 180 ml/90 Kg*.

* Considering standard dosis for seeds per hectare of 90kg

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- To improve nodulation, Nitrogen
fixation and protein production.

CoMo Platinum

Dose:
- 300 - 500 ml/Ha

Moment:
- FOLIAR V4

Application purpose:
- To improve nodulation, Nitrogen fixation and protein production.

Hold Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- One application
From V4 to R3

Application purpose:
- Physiological balance. It will
improve crop development by
avoiding any stress problems
during the initial stages at the
time it also improves Nitrogen
utilization.