Ρύζι

Ρύζι

Η καλλιέργειά του ξεκίνησε στην Τροπική και Υποτροπική Ασία. Το ρύζι (Oryza sativa) είναι μονοκότυλο φυτό της οικογένειας των Ποοειδών.

Έχει κύρια εμβρυακή ρίζα και δευτερεύουσες εμβρυακές ρίζες, κυλινδρικό στέλεχος χωρίς χνούδι, μακριά λεία φύλλα και πρασινωπά-λευκά άνθη σε στάχεις που σχηματίζουν έναν μεγάλο θύσανο.

Αποτελεί τη βασική τροφή για το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και καλλιεργείται ευρέως στην Ασία, την Αφρική, την Αμερική, και εντατικά στη  νότια Ευρώπη, ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία.

RICE RECOMMENDATIONS

Vigor Seed

Dose:
- 0.5 L /100 Kg

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Improves germination and crop establishment.
- Boosts an improved tillering.

Bioforge

Dose:
- 0.75 – 1.5 L/Ha

Moment:
- V2 - V4. Mixed with aggressive herbicides and fungicides to help the crop counteract the phytotoxicity.

Application purpose:
- Increases production by avoiding the stress caused during the herbicide and/or fungicide applications.
- Increases root development.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- At the start of tillering.

Application purpose:
- Improves tillering and promotes the crops hormonal balance.

Nitroplus Stoller

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- Differentiation of the Panicle Flag leaf.
- Can be absorbed during the whole crop cycle.

Application purpose:
- Stimulates a balanced growth of the foliar area thanks to the synergy between the ureic Nitrogen and the Calcium alongside the Stoller technology.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 20 days after tillering.

Application purpose:
- Increases flowering and fertility.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- Application during grain filling and ripening.

Application purpose:
- Improves grain filling and increases grain weight.

Rezist

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 2 or 3 applications. First application at the start of the reproductive phase and repeat together with other posterior foliar applications.

Application purpose:
- Activates and maximizes the systemic resistance acquired against diseases.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In cases of phytotoxicity or situations of severe stress.

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene produced by stress situations so that it reduces the effects of severe stress.