Κράμβη η ελαιώδης

Κράμβη η ελαιώδης

Κατάγεται από την Ασία και την Ευρώπη. Ανήκει στην οικογένεια των Βρασσικιδών και στο γένος Βρασσική.

Πρόκειται για ετήσιο ποώδες με βαθιά, πασσαλώδη ρίζα, όρθιο στέλεχος και φύλλα άμισχα που εκφύονται κατ’ εναλλαγή έως κάποια έκταση του βλαστού. Τα άνθη είναι μικρά, κίτρινα και ομαδοποιημένα σε βότρυ, με διαρρηγνυόμενο καρπό. Ο σπόρος της ελαιώδους κράμβης περιέχει έλαιο σε ποσοστό 39% και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία βιοντήζελ.

Επίσης, η ελαιώδης κράμβη χρησιμοποιείται για την παραγωγή εδώδιμου λαδιού, χορτονομής και αλεύρου.

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία.

RAPESEED RECOMMENDATIONS

Vigor Seed

Dose:
- 0.5 L/100Kg seeds

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Improves and increases germination as well as the initial root growth.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 2 extended leaves. (From stage A to D2).

Application purpose:
- Increase the production by improving hormonal balance in the crop.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Start of flowering. (From D2 to F).

Application purpose:
- Improves flowering.
- Promotes lateral shoot growth. Increases pollen quality and flower fertility.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress conditions.

Application purpose:
- Recommended in mixtures with fungicides and insecticides.
- Eliminates stress symptoms by inhibiting the production of intracellular ethylene.