Κολοκυθιά (Κολοκύθα)

Κολοκυθιά (Κολοκύθα)

Κατάγεται από τη Νότια Ασία. Ανήκει στο γένος Κουκούρβιτα, της οικογένειας των Κολοκυνθοειδών.

Μονοετές έρπον φυτό, με απροσδιόριστη ανάπτυξη, πασσαλώδη ρίζα, κυλινδρικό και παχύ στέλεχος με τραχιά τριχωτή επιφάνεια με έλικες, μεγάλα παλαμοειδή φύλλα, λεία, με τραχιά πίσω όψη. Τα άνθη είναι μόνοικα, μονήρη, μασχαλιαία, μεγάλα, σε σχήμα καμπάνας και ο καρπός είναι σαρκώδης ογκώδης πέπων, μονόχωρος, με λευκοκίτρινους σπόρους.

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ινδία, η Κίνα και η Ουκρανία.

PUMPKIN RECOMMENDATIONS

Vigor Seed

Dose:
- 0.5 L/100 Kg seeds

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Supplies the necessary tools for the crop to improve germination and crop establishment.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminates the excess ethylene produced by stress, improving the crop’s state.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- During the whole crop cycle. Every 10-15 days.

Application purpose:
- Stimulates the continuous development of the root system, improving nutrient absorption while promoting hormonal balance and correct crop development.

Abundantia

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- During fruit filling. Every 15 days alternating with NITROPLUS.

Application purpose:
- Supplies easily assimilable Potassium to the plant, improving fruit filling and sugar synthesis.

Rezist

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- From the beginning of the crop cycle, every 14 days.

Application purpose:
- Activates and boosts the plant’s defense mechanisms against pathogens (Virus, fungus, bacteria).

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminates the excess ethylene produced by stress, improving the crop’s state.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha.

Moment:
- 2 applications during flowering.

Application purpose:
- Maintains a hormonal balance while avoiding physiological disorders which lead to floral and fruit abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 2 applications during fruit formation.

Application purpose:
- Promotes cell division in developing fruits, improving fruit set.
- Helps obtain fruit with bigger calibers and improved organoleptic qualities.

Set

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- Periodical applications during flowering and fruit formation.

Application purpose:
- Supplies easily assimilable Calcium to the plant, which is essential for cell wall development, improving its mechanical resistance.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- Applications during excessive vegetative growth.

Application purpose:
- Controls excessive vegetative growth while improving sugar transport from the vegetative tissues to the fruit.

Rezist

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- From the beginning of the crop cycle, every 14 days.

Application purpose:
- Activates and boosts the plant’s defense mechanisms against pathogens (Virus, fungus, bacteria).