Φιστικιά

Φιστικιά

Κατάγεται από τη Συρία. Ανήκει στο γένος Πιστακία και στην οικογένεια των Ανακαρδιοειδών.

Φυλλοβόλο δέντρο, με πλούσια διακλάδωση, πλατειά κορυφή, ισχυρό ριζικό σύστημα, φύλλα πτεροειδούς σχήματος, μικρά απέταλα άνθη και ο καρπός είναι μονόσπερμη δρύπη πλούσια σε λάδι. Ο σπόρος είναι βρώσιμος και αποτελείται από δύο ογκώδεις κοτυληδόνες πράσινου ή πρασινοκίτρινου χρώματος με κοκκινωπό περικάλυμμα.

Η καλλιέργειά της είναι πολύ διαδεδομένη, ενώ οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι το Ιράν και οι Ην. Πολιτείες.

 

RECOMENDACIONES PARA PISTACHOS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminate the excess Ethylene, repairing the damages caused after a stress situation.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha week

Moment:
- Throughout crop cycle.

Application purpose:
- Balanced vegetative growth and continuous root development thanks to the Stoller technology, which provides an adequate hormonal balance and an exclusive organic complex between Calcium and Ureic Nitrogen.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 7 - 10 days before grafting and 3 - 5 days after grafting.

Application purpose:
- Favors the graft implant, stimulating the action of the hormones responsible for the growth of vegetative tissues.

Ripener

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- 7 - 10 days before grafting and 3 - 5 days after grafting.

Application purpose:
- Favors the graft implant, stimulating the action of the hormones responsible for the growth of vegetative tissues. To do so, apply with STIMULANTE PLUS.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha week

Moment:
- Fruit filling period. Replacing NITROPLUS.

Application purpose:
- Promotes an adequate root development which improves nutrient absorption.
- Supplies Potassium and helps improve fruit filling.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminate the excess Ethylene, repairing the damages caused after a stress situation.

Bud Power

Dose:
- 20 L/Ha

Moment:
- From 30 to 15 days before bud break.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates bud set favoring homogeneity in bud break.

Bud Power

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates bud set favoring homogeneity in bud break.

Stimulante Plus

Dose:
- 0.5 - 1 L/Ha

Moment:
- 75 - 80% open flowers.

Application purpose:
- Increases and improves fruit set, avoiding their abscission due to physiological or climatic factors.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- 7 - 10 days before grafting and 3 - 5 days after grafting.

Application purpose:
- Favors the graft implant, stimulating the action of the hormones responsible for the growth of vegetative tissues.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- Flowering. 75 - 80% open flowers. Apply with STIMULANTE PLUS.

Application purpose:
- Improves flowering and pollen tube formation.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- During fruit set.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to obtain bigger calibers and achieve higher shell opening.

Ripener

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- During fruit filling. Increase sugar production.

Application purpose:
- Increased photosynthetic rates and sugar production.

Ripener

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- 7 - 10 days before grafting and 3 - 5 days after grafting.

Application purpose:
- Favors the graft implant, stimulating the action of the hormones responsible for the growth of vegetative tissues. To do so, apply with STIMULANTE PLUS.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- 30 and 15 days before the harvest.

Application purpose:
- Boosts sugar movements from foliar tissues and helps in fruit filling to improve shell opening.

Sugar Mover

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- Post-Harvest, 15 - 20 days before leaf yellowing.

Application purpose:
- Translocates reserves in the roots to improve bud break in the following year and alleviate alternate bearing.