Λωτός

Λωτός

Ασιατικής προέλευσης. Ανήκει στην οικογένεια των Εβενοειδών και στο γένος Διόσπυρος.

Καλλιέργεια με κοντό κορμό και κορυφή που απλώνεται, με λίγες διακλαδώσεις, πυραμιδοειδή ή σφαιρική. Είναι δέντρο συνήθως φυλλοβόλο. Πριν από τη συγκομιδή, τα φύλλα πέφτουν από το δέντρο και από κόκκινα γίνονται πορτοκαλόχρωα. Το αναπαραγωγικό σύστημα των ανθέων είναι δίοικο, μόνοικο και ερμαφρόδιτο και ο καρπός είναι ράγα. Ο λωτός καρποφορεί από μικρούς καρποφόρους οφθαλμούς πλάγια σε τρέχουσα βλάστηση.

Καταναλώνεται κυρίως νωπός. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ιαπωνία, η Κίνα και οι Ην. Πολιτείες.

PERSIMMON RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 30 days after bud swelling, for dormancy interruption.

Application purpose:
- Applied at 70% chill hours achieved, it activates bud dormancy interruption.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates an excess of the stress hormone, ethylene.
- Avoid production loss due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- Durante todo el ciclo del cultivo (10 L/Ha cada 15 días).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Supplies efficiently assimilable calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Strengthens root activity, favoring root renovation to improve the plant’s water and nutrient absorption.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From the first fruit set, every 15 days. (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium, Ureic Nitrogen together with the Stoller Technology, to promote: filling (caliber) and correct skin formation on the fruit; transfer of photosynthates from the leaves and final physiological development of the plant.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates an excess of the stress hormone, ethylene.
- Avoid production loss due to stress.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Apply at flowering and at 80% fallen petals.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Apply at 80% fallen petals.
- To increase caliber, repeat every 20 days.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to acquire, during the filling stage, bigger calibers.

Hold Plus

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- 3 applications, separated by 21 days after color entry.

Application purpose:
- Slows down ethylene production and as a consequence, delays ripening to keep the fruit on the tree in perfect commercial firmness conditions and favoring color entry in them.

Keylate Mn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply for fruit set and bud break treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Keylate Zn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply for fruit set and bud break treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Set

Dose:
- 4 L/Ha

Moment:
- Apply together with other treatments (fungicides, insecticides…).

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability).
- It supplies an efficient source of Boron which gives cell wall flexibility and, together with Calcium, gives way to a consistent skin and flexibility.

Bud Power

Dose:
- 25 - 30 L/Ha

Moment:
- From 21 days before bud swelling for dormancy interruption.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulate cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulate cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

NBX Cereal

Dose:
- 4 L/Ha

Moment:
- Start of color entry.

Application purpose:
- Triggers Ethylene formation process, homogenizing color change, even to more vibrant orange tones, therefore decreasing harvest passes.

Use cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y obtener estadísticas. Puede aceptar su uso continuando con su navegación o negándose a hacerlo al salir de la web. More information.

La configuración de cookies en este sitio web está configurada en "Permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar su configuración de cookies o haciendo clic en "Acepto" a continuación, consiente en ello.

Close