Λωτός

Λωτός

Ασιατικής προέλευσης. Ανήκει στην οικογένεια των Εβενοειδών και στο γένος Διόσπυρος.

Καλλιέργεια με κοντό κορμό και κορυφή που απλώνεται, με λίγες διακλαδώσεις, πυραμιδοειδή ή σφαιρική. Είναι δέντρο συνήθως φυλλοβόλο. Πριν από τη συγκομιδή, τα φύλλα πέφτουν από το δέντρο και από κόκκινα γίνονται πορτοκαλόχρωα. Το αναπαραγωγικό σύστημα των ανθέων είναι δίοικο, μόνοικο και ερμαφρόδιτο και ο καρπός είναι ράγα. Ο λωτός καρποφορεί από μικρούς καρποφόρους οφθαλμούς πλάγια σε τρέχουσα βλάστηση.

Καταναλώνεται κυρίως νωπός. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ιαπωνία, η Κίνα και οι Ην. Πολιτείες.

PERSIMMON RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 30 days after bud swelling, for dormancy interruption.

Application purpose:
- Applied at 70% chill hours achieved, it activates bud dormancy interruption.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates an excess of the stress hormone, ethylene.
- Avoid production loss due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- Durante todo el ciclo del cultivo (10 L/Ha cada 15 días).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Supplies efficiently assimilable calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Strengthens root activity, favoring root renovation to improve the plant’s water and nutrient absorption.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From the first fruit set, every 15 days. (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium, Ureic Nitrogen together with the Stoller Technology, to promote: filling (caliber) and correct skin formation on the fruit; transfer of photosynthates from the leaves and final physiological development of the plant.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates an excess of the stress hormone, ethylene.
- Avoid production loss due to stress.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Apply at flowering and at 80% fallen petals.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Apply at 80% fallen petals.
- To increase caliber, repeat every 20 days.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to acquire, during the filling stage, bigger calibers.

Hold Plus

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- 3 applications, separated by 21 days after color entry.

Application purpose:
- Slows down ethylene production and as a consequence, delays ripening to keep the fruit on the tree in perfect commercial firmness conditions and favoring color entry in them.

Keylate Mn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply for fruit set and bud break treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Keylate Zn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply for fruit set and bud break treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Set

Dose:
- 4 L/Ha

Moment:
- Apply together with other treatments (fungicides, insecticides…).

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability).
- It supplies an efficient source of Boron which gives cell wall flexibility and, together with Calcium, gives way to a consistent skin and flexibility.

Bud Power

Dose:
- 25 - 30 L/Ha

Moment:
- From 21 days before bud swelling for dormancy interruption.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulate cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulate cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

NBX Cereal

Dose:
- 4 L/Ha

Moment:
- Start of color entry.

Application purpose:
- Triggers Ethylene formation process, homogenizing color change, even to more vibrant orange tones, therefore decreasing harvest passes.