Παπάγια

Παπάγια

Κατάγεται από την Κεντρική Αμερική. Ανήκει στην οικογένεια Caricaceae και στο γένος Καρική.

Είναι φυτό ταχείας ανάπτυξης, με πολύ επιφανειακή ρίζα, εναλλασσόμενα φύλλα, θηλυκά, αρσενικά ή ερμαφρόδιτα άνθη και ο καρπός είναι ωοειδής-επιμήκης ράγα, απιοειδής ή σχεδόν κυλινδρική, μεγάλου μεγέθους, σαρκώδης και χυμώδης.

Η παγκόσμια παραγωγή ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τόνους. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ινδία.

PAPAYA RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In the first irrigation after planting.

Application purpose:
- Essential for unblocking the roots, allowing their development.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (Hail, frost, heat, phytotoxicity, pruning etc.)

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, Ethylene.
- Avoids production losses due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- During the whole crop cycle (10 L/Ha every 15 days).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Efficiently supplies assimilable Calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- One monthly application.

Application purpose:
- Reinforces root activity, favoring root renewal thus improving the plant’s water and nutrient absorption capacity.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From first fruit set every 15 days. (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium and ureic Nitrogen together with the Stoller technology to promote: Fruit filling (caliber) and correct fruit skin formation.
- The transfer of photosynthates from the leaves and the final physiological development of the plant.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Apply during flowering.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set, helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Apply after flower fixation.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to obtain during the filling stage, bigger calibers.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- Apply in fruit set treatments and during the month after petal fall.

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability).
- It supplies an efficient source of Boron which gives cell wall flexibility and, together with Calcium, a consistent and flexible skin.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- Two applications, 40 and 25 days before the harvest.

Application purpose:
- Moves sugars from the leaves towards the fruit, increasing Brixº while homogenizing the color.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- For sugar transfer to wood, apply 5-8 L/Ha, 30 days before defoliation.

Application purpose:
- Applied after the harvest, it transfers the sugars to wood, to favor the subsequent bud break.
- Delays vegetative bud break promoting floral buds.

Hold Plus

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 30 and 15 days before the harvest; after each recollection pass, mixed with half the dose of BIOFORGE (1 L/Ha); fruit set in stress conditions.

Application purpose:
- Slows down premature ripening and senescence caused by ethylene, improving fruit conservation on the tree and thus, extending the harvest period without affecting the fruit’s organoleptic properties or color.
- Improves flower fixation and fruit set under stress conditions.