Κρεμμύδι

Κρεμμύδι

Κατάγεται από την Κεντρική Ασία και τη Μεσόγειο. Ανήκει στην οικογένεια των Λειριοειδών και στο γένος Άλλιον.

Διετές φυτό, με κοντή, ελαφρώς διακλαδούμενη θυσανωτή ρίζα, κοίλο στέλεχος, επιμήκη φύλλα στη βάση των οποίων σχηματίζεται ο βολβός, ερμαφρόδιτα άνθη  μικρού μεγέθους, χρώματος λευκοπράσινου, λευκού ή ιώδους που οργανώνονται σε σκιάδιο, ο δε καρπός είναι κάψα που περιέχει τους σπόρους.

Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη καλλιέργεια με επιφάνεια που υπερβαίνει τα 2 εκατομ. εκτάρια, οι δε κυριότερες χώρες παραγωγής είναι το Μεξικό η Δημοκρατία της Κορέας και η Ιαπωνία.

ONION RECOMMENDATIONS

Vitamina Mix

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 1st application: 2-3 leaves.
- 2nd application: 3-4 leaves.
- 3rd application: 4-5 leaves.
- 4th application: start of bulb formation.
- 5th application: halfway through bulb formation.

Application purpose:
- Supplies slow decomposing organic matter to improve soil structure and nutrient availability as well as an ideal supply of essential micronutrients for bulb development.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 15 L/Ha

Moment:
- 1st application: 3-4 leaves.
- 2nd application: 4-5 leaves.
- 3rd application: start of bulb formation.
- 4th application: halfway through bulb formation.
- 5th application: 30 days. Before Harvest.

Application purpose:
- Supplies Calcium and Boron together with Stoller technology which is able to stimulate nutrient translocation in adverse climate conditions.
- Continuously stimulating the root system.

Abundantia

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 1st application: halfway through bulb formation.
2nd application: 30 days Before Harvest.
- 3rd application: 15 days Before Harvest.
- ALTERNATE WITH NITROPLUS.

Application purpose:
-

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations (phytotoxicity, frost, heat, etc.)

Application purpose:
- Eliminates stress symptoms in the crop by inhibiting the intracellular ethylene production.

Bioforge

Dose:
- 0.3 - 0.5 L/Ha

Moment:
- Together with herbicide treatments.

Application purpose:
- Reduces the negative effects of herbicides and aggressive Phytosanitaries on the crop.

Set

Dose:
- 3 - 5 L/Ha distributed in two or three applications.

Moment:
- 1st application: 4-5 leaves.
- 2nd application: start of bulb formation.
- 3rd application: halfway through bulb formation.

Application purpose:
- Supplies foliar Calcium and Boron together with hormonal balancing Stoller technology.
- Increases cell wall mechanical resistance and improves the crops’ health state.

Rezist

Dose:
- 1.5 L/Ha alone or together with SET, distributed in the same applications.

Moment:
- 1st application: 4-5 leaves.
- 2nd application: start of bulb formation.
- 3rd application: halfway through bulb formation.

Application purpose:
- Supplies Natural Disease Resistance Inducers based on various years of investigation and development from the Stoller R + D + i department in Houston.

Sugar Mover

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 1st application: 30 days Before Harvest
- 2nd application: 15 Before Harvest.

Application purpose:
- Induces sugar movement from leaf cells towards reserve organs: growing bulbs.
- Increases bulb filling.

Foli-K

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- 1st application: start of bulb formation.
- 2nd application: halfway through bulb formation.
- 3rd application: 15 days later.

Application purpose:
- Increases intracellular pH in foliar cells responsible for photosynthesis as well as the foliar POTASSIUM content.
- Increases sugar formation.