Ελιά

Ελιά

Κατάγεται από τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και τη Μικρά Ασία. Ανήκει στην οικογένεια των Ελαιοειδών και στο γένος Ελαία.

Είναι δέντρο αείφυλλο με διακλαδισμένες επιφανειακές ρίζες, φύλλα λογχοειδή, λειόχειλα και δερματώδη, άνθη με τέσσερα λευκά πέταλα οργανωμένα σε ταξιανθίες, ενώ ο καρπός είναι δρύπη στο χρώμα του κρασιού που γίνεται μαύρος όταν ωριμάζει, υψηλής ενεργειακής αξίας.

Η ελιά είναι η οικονομική βάση πολλών περιοχών του κόσμου, ενώ οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ισπανία και η Ιταλία, ακολουθούμενες από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Τυνησία.

OLIVE RECOMMENDATIONS

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- Start 1 month before flowering and up to fruit filling (10 L/Ha every 15 days).

Application purpose:
- Activates the root system to increas nutrient absorption and fertilizing efficiency. Supplies readily assimilable calcium.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- Every 15 days after fruit set. Fruit filling (alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Maintains the root system active during fruit filling phase. Supplies Potassium and Ureic Nitrogen.
- Stabilizes soil micronutrients.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminate the excessive production of Ethylene caused after a stress due to abiotic/biotic factors (hail, frost, severe pruning, plagues, phytotoxicities etc.).

Bud Power

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Pre-bud break until fruit set.

Application purpose:
- Homogenize and produce a uniform bud break of floral buds as well as increasing flower fertility, improving flowering and its viability as well as floral quality, quantity and fruit set. Reduces the amount of parthenocarpic fruits.

Stimulante Plus

Dose:
- 0.5 - 1 L/Ha

Moment:
- During flowering and/or after fruit set.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set.
- Reduces losses due to flower and fruit abscission.
- Hormonal balance in the plant.

Citocalcium

Dose:
- 2 L/Ha

Moment:
- Initial fruit growth.

Application purpose:
- Promotes bud development and increases cell division in the early stages of fruit development when cell division is key to increase final size (caliber).

Sugar Mover

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 25 days before Harvest.
- Early varieties (1 application).

Application purpose:
- Advances maturity index (Sugar mobilization to fruits)

Sugar Mover

Dose:
- 2 L/Ha

Moment:
- Post-Harvest (1 application).

Application purpose:
- Reduces alternate bearing (Increases reserves in buds and roots).