Μαρούλι

Μαρούλι

Κατάγεται από την Ινδία. Ανήκει στην οικογένεια των Σύνθετων και στο γένος Λακτούκη.

Είναι μονοετές αυτογονιμοποιούμενο φυτό, με κοντή πασσαλώδη ρίζα που έχει διακλαδώσεις, φύλλα σε ροζέτα που ανοίγουν στην αρχή, κυλινδρικό στέλεχος που σχηματίζει διακλαδώσεις, κίτρινα άνθη σε τσαμπιά ή  κορύμβους και σπόρους εφοδιασμένους με πάππο (φούντα) από λεπτές και λευκές τρίχες.

Η καλλιέργειά του έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαφοροποίησης των ποικιλιών και την αύξηση της τέταρτης ποιότητας. Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες είναι η Κίνα, οι Ην. Πολιτείες και η Ισπανία.

LETTUCE RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Transplant.

Application purpose:
- Guarantees a successful transplant diminishing post-transplant stress.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations during the crop cycle.

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by stress situations.
- Suitable for times of plant exhaustion.

Nitroplus Stoller

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- During the whole crop cycle every 15 days.

Application purpose:
- Promotes a continuous root development, improving water and nutrient absorption.
- It supplies a hormonal balance necessary for correct crop development.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Supplies the necessary hormonal balance for a correct crop development. Improving the crop’s vegetative growth and quality.

Rezist

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- From the beginning of the crop cycle every 14 days.

Application purpose:
- Activates and boosts the plant’s defense mechanisms against pathogens (Virus, fungus, bacteria).

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations during the crop cycle.

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by stress situations.
- Suitable for times of plant exhaustion.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Supplies the necessary hormonal balance for a correct crop development. Improving the crop’s vegetative growth and quality.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- During vegetative development.

Application purpose:
- Stimulates vegetative growth, assuring a correct cell division in these tissues.
- Promotes an increased productive potential.

Set

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- During vegetative development.

Application purpose:
- Supplies essential calcium for correct vegetative cell wall development, increasing mechanical resistance to external injuries.

Rezist

Dose:
- 1.5 L/Ha

Moment:
- From the beginning of the crop cycle every 14 days.

Application purpose:
- Activates and boosts the plant’s defense mechanisms against pathogens (Virus, fungus, bacteria).