Όσπρια

Όσπρια

Η προέλευσή τους  ποικίλλει ανάλογα με το είδος. Ανήκουν στην οικογένεια των Κυαμοειδών και σε διάφορα γένη.

Είναι, εν γένει, μονοετή φυτά, με βαθιά ή επιφανειακή ρίζα, όρθιο στέλεχος, απλά φύλλα, σύνθετα ή εναλλασσόμενα, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την ποικιλία, άνθη σε διάφορα χρώματα, ο δε καρπός είναι λοβός με σπόρους στο εσωτερικό του.

Η καλλιέργειά τους καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δε κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ινδία και η Τουρκία.

RECOMMENDATIONS FOR OPEN FIELD LEGUMES

Vigor Seed

Dose:
- 0.5 L/100 Kg seeds

Moment:
- Seed treatment.

Application purpose:
- Improves and increases germination as well as the initial root growth and crop establishment.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- In early crop growth.

Application purpose:
- Continuous supply of Calcium and Boron.
- Adequate translocation of nutrients independently from climatic conditions.
- Continuous stimulation of the root system.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- From 2-3 leaves up to the reproductive phase (2 applications are recommended).

Application purpose:
- Physiological balance. Helps for an improved flowering and fruit set.

Set

Dose:
- 3 - 5 L/Ha

Moment:
- Periodic foliar applications during flowering.

Application purpose:
- Supplies Calcium and Boron, which are essential for new tissue formation and reinforces flowering and fruit set.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Application during stress conditions.
- Also in mixture with aggressive phytosanitary treatments.

Application purpose:
- Eliminates stress symptoms in the crop by inhibiting Ethylene production.
- Helps the crop recover better.