Βαμβάκι

Βαμβάκι

Κατάγεται από την τροπική Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Ανήκει στην οικογένεια των Μαλαχοειδών και στο γένος Γοσσύπιον.

Το φυτό έχει όρθιο στέλεχος με διακλαδώσεις, τα φύλλα του είναι μεγάλα και έμμισχα με λοβοειδή άκρη και έντονα πράσινο χρώμα, τα άνθη είναι μεγάλα,  μονήρη και  κρεμαστά (πρόκειται για αυτογονιμοποιούμενο φυτό), ο δε καρπός είναι κάψα ωοειδούς σχήματος.

Η καλλιέργεια του βαμβακιού προορίζεται για την κατανάλωση υφαντικών ινών, ενώ οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι οι Ην. Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία.

COTTON RECOMMENDATIONS

Stimulante Plus

Dose:
- 0.5 - 1 L/Ha

Moment:
- During crop establishment, flowering and/or first bolls.

Application purpose:
- Homogenous balance in plant development.
- Reinforces root activity and improves the plant’s water and nutrient absorption capacity.
- Improves flower fixation and boll set.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by abiotic/biotic stress (nascence, flooding, extreme high and/or low temperatures, frost, phytotoxicities, plagues, disease, etc.).

Bioforge

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Together with herbicide.

Application purpose:
- Eliminates the herbicide’s damaging effect on the crop.

Stimulante Plus

Dose:
- 0.5 - 1 L/Ha

Moment:
- During crop establishment, flowering and/or first bolls.

Application purpose:
- Homogenous balance in plant development.
- Reinforces root activity and improves the plant’s water and nutrient absorption capacity.
- Improves flower fixation and boll set.

Hold Plus

Dose:
- 2 L/Ha

Moment:
- Two applications:
1) First boll appearance.
2) 3-5 % open bolls.

Application purpose:
- Reduce flower and boll abscission.
- Minimize the negative effects of overproduction of Ethylene and ABA.
- Increase boll specific weight, and, consequently, global production yields.

Foli-K

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- Boll development.

Application purpose:
- Increase production, increasing photosynthetic rates and sugar generation.

N-Balancer

Dose:
- 3 L/HA

Moment:
- 1. BBCH 51-52 Visible floral buds
- 2. BBCH 59-61 Beginning of flowering
- 3. BBCH 83-84 Opening of bolls

Application purpose:
- Control of vegetative growth.
- Increase the quality and quantity of flowering.
- Avoid the loss of bolls and promote their filling by increasing fiber quality.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations.

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by abiotic/biotic stress (nascence, flooding, extreme high and/or low temperatures, frost, phytotoxicities, plagues, disease, etc.).