Κερασιά

Κερασιά

Κατάγεται από την Ευρώπη και την Ασία. Ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών και στο γένος Προύμνη.

Φυλλοβόλο δέντρο με καφέ κοκκινωπό φλοιό, φύλλα ελλειπτικού σχήματος με πριονωτή περιφέρεια, μίσχο με κοκκινωπούς αδένες, λευκά άνθη οργανωμένα σε ομβρεολλοφόρο ταξιανθία και το φρούτο είναι σφαιρική ή καρδιόσχημη  δρύπη, χρώματος σκούρου κόκκινου.

Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι είναι το πρώτο πυρηνόκαρπο που εισήλθε στην αγορά, ενώ το ξύλο της χρησιμοποιείται ευρέως στην επιπλοποιΐα και ξυλουργεία. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Ρωσία, οι Ην. Πολιτείες και η Γερμανία.

CHERRY RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 30 days after bud swelling, to interrupt dormancy.

Application purpose:
- Applied when 70% chill hours are completed, it activates bud dormancy interruption.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, Ethylene.
- Avoids production loss due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- During the whole crop cycle. (10 L/Ha every 15 days).

Application purpose:
- Promote a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Supplies efficiently assimilable calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Strengthens root activity, favoring root renovation to improve the plant’s water and nutrient absorption.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From the first fruit set, every 15 days. (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium, Ureic Nitrogen together with Stoller technology, to promote: filling (caliber) and correct skin formation on the fruit; transfer of photosynthates from the leaves and final physiological development of the plant.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress situations (frost, hail, phytotoxicity, pruning…).

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, Ethylene.
- Avoids production loss due to stress.

Bud Power

Dose:
- 25 - 30 L/Ha

Moment:
- From 21 days before bud swelling to dormancy interruption.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulates cell division, favoring homogenous bud break and improving flowering quality.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From 21 days before bud swelling to dormancy interruption.

Application purpose:
- 5% open flowers.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Apply at flowering and at 80% fallen petals.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set, helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Apply at 80% fallen petals.
- To increase caliber, repeat every 20 days.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to obtain, during the filling stage, improved calibers.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- Apply in fruit set treatments and in the month after petals have fallen.

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability).
- It supplies an efficient source of Boron which gives cell wall flexibility and, together with Calcium, gives way to a consistent skin and flexibility.

Ripener

Dose:
- 3 - 4 L/Ha

Moment:
- During fruit filling to increase sugar production.

Application purpose:
- Increase photosynthetic yield and sugar production. Supplies Potassium in an acidic solution (Organic) without Nitrogen.
- Lowers water pH.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- Two applications, 40 and 25 days before harvest.

Application purpose:
- Moves sugars from the leaves towards the fruit, increasing Brixº and homogenizing color.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- For sugar transfer to wood, apply 5 - 8 L/Ha, 30 days before leaves fall.

Application purpose:
- Applied after the harvest it transfers the sugars to wood, to favor the subsequent bud break.
- Delays vegetative bud break promoting floral buds.

Hold Plus

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 30 and 15 days before Harvest; after Harvest, mix half the dose with BIOFORGE (1L/Ha); fruit set in stress situations.

Application purpose:
- Slows down premature ripening and senescence due to Ethylene, giving way to an improved fruit preservation on the tree and, therefore increasing the harvest period without affecting the organoleptic qualities nor the color.
- Improves floral fixation and fruit set under stress situations.

Keylate Mn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply in fruit set treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of
- Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Keylate Zn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Apply in fruit set treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in synthesis and reduced oxidative degradation of
- Auxins as well as energy and photosynthates transfer.

N-Balancer

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 7 Days before color change.

Application purpose:
- Signals ethylene synthesis, moving sugars from leaves to fruits and initiating the process of color change.