Μύρτιλλο

Μύρτιλλο

Παλαιό φυτό, άγνωστης προέλευσης. Ανήκει στο γένος  Βακκίνιον ο μύρτιλλος, της οικογένειας των Ερεικοειδών. Πρόκειται για φυλλοβόλο θαμνοειδές με μικρό υπόγειο στέλεχος, εναλλασσόμενα φύλλα, ταξιανθίες σε μορφή τσαμπιού και σφαιρικό καρπό, μπλε, κόκκινου ή μαύρου χρώματος.

Στην εποχή μας έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το φυτό αυτό, λόγω της φυσικής του προέλευσης. Κύριος παραγωγός, καταναλωτής, εξαγωγέας και εισαγωγέας στον κόσμο είναι οι Ην. Πολιτείες, ακολουθούμενες από τον Καναδά, τη Χιλή και την Αργεντινή, ενώ η ζήτησή του είναι μεγάλη στις εξής χώρες: Ιαπωνία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία.

 

BLUEBERRY RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 30 days before bud break.
- Dormancy interruption.

Application purpose:
- Applied when 70% chill hours completed, it activates dormancy interruption.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress conditions (Frost, hail, Phytotoxicity, pruning etc,..).

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by abiotic/biotic stress and avoid production losses due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Moment:
- During the crop cycle (10 L/Ha every 15 days).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Supplies efficiently assimilable calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once per month.

Application purpose:
- Reinforces root activity, favoring root renewal to improve the plant’s water and nutrient absorption capacity.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- From the first fruit set, every 15 days (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium, Ureic Nitrogen together with the Stoller technology, to promote: filling (caliber) and correct skin formation on the fruit; transfer of photosynthates from the leaves and final physiological development of the plant.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- 30 days before bud break.
- Dormancy interruption.

Application purpose:
- Applied when 70% chill hours completed, it activates dormancy interruption.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- In stress conditions (Frost, hail, Phytotoxicity, pruning etc,..).

Application purpose:
- Eliminates the excess of ethylene caused by abiotic/biotic stress and avoid production losses due to stress.

Bud Power

Dose:
- 25 - 30 L/Ha

Moment:
- From 21 days before bud break in order to interrupt dormancy.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates cell division, favoring a homogenous bud break and improved flowering quality.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Apply in flowering and on 80% fallen petals.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set, helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Apply at 80% fallen petals.
- To increase caliber, repeat 20 days after.
- Used to promote lateral floral bud break.

Application purpose:
- Promotes cell division in recently set fruits, to obtain, during the filling stage, improved calibers.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- Apply together with fruit set treatments and in the month after petals fall.

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability).
- It supplies an efficient source of Boron which gives cell Wall flexibility and, together with Calcium, gives rise to a consistent skin and flexibility.

Ripener

Dose:
- 3 - 4 L/Ha

Moment:
- During fruit filling to increase sugar transfer.

Application purpose:
- Increase photosynthetic yield and sugar production.
- Supplies Potassium in an acidic solution (Organic) without Nitrogen.
- Lowers water pH.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- Two applications, 40 and 25 days before Harvest.

Application purpose:
- Mobilizes sugars from the leaves to the reserve organs (fruits), increasing the Brixº and homogenizing the color.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- For reserve transfer, apply 5-8 L/Ha 30 days before defoliation.

Application purpose:
- Applied after the harvest it transfers the sugars to the wood, helping the bud break after the winter break. It controls excessive vegetative growth favoring floral bud break.

Hold Plus

Dose:
- 3 L/Ha

Moment:
- 30 and 15 days before harvest; after each harvest pass, mixed at half dose with BIOFORGE (1L/Ha); fruit set in stress conditions.

Application purpose:
- Reduces premature ripening and senescence due to Ethylene, resulting in an improved fruit conservation and therefore increased harvest window without affecting organoleptic qualities nor the color. It improves flower fixation and fruit set under stress situations.

Keylate Mn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Fruit set treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in the synthesis and reduces oxidative degradation of auxins as well as energy and photosynthates transfer.

Keylate Zn

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Fruit set treatments.

Application purpose:
- Improves fruit set. Zinc and Manganese are involved in the synthesis and reduces oxidative degradation of auxins as well as energy and photosynthates transfer.

N-Balancer

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 7 days before color change.

Application purpose:
- Signals Ethylene synthesis, mobilizing sugars from the leaves to the fruits and resulting in color change processes.