Αβοκάντο

Αβοκάντο

Κατάγεται από το Μεξικό. Ανήκει στην οικογένεια των Δαφνοειδών (Λαουρίδες) και στο γένος Περσέα.

Είναι ένα εξαιρετικά εύρωστο αείφυλλο δέντρο, επιπολαιόριζο, με εναλλασσόμενα φύλλα, έμμισχα, πολύ λαμπερά, άνθη σε βοτρυώδεις ταξιανθίες επάκρια των βλαστών και ο καρπός είναι ωοειδής μονόσπερμη ράγα, με λεία ή τραχιά επιφάνεια.

Πρόκειται για καλλιέργεια με αυξανόμενη ζήτηση. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι το Μεξικό, οι Ην. Πολιτείες και η Ινδονησία.

AVOCADO RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Application moment:
- In the first irrigation after planting.

Application purpose:
- Essential for unblocking the roots, allowing their development.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Application moment:
- In stress situations (Hail, frost, heat, phytotoxicity, pruning etc.)

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, Ethylene.
- Avoids production losses due to stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 20 L/Ha and month

Application moment:
- During the whole crop cycle (10 L/Ha every 15 days).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development, even in unfavorable soils.
- Efficiently supplies assimilable Calcium and assures its translocation, which translates into a good hormonal movement and in a reduction of physiological disorders.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Application moment:
- One monthly application.

Application purpose:
- Reinforces root activity, favoring root renewal thus improving the plant’s water and nutrient absorption capacity.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Application moment:
- From first fruit set every 15 days.
(Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Supplies Potassium and ureic Nitrogen together with the Stoller technology to promote: Fruit filling (caliber) and correct fruit skin formation. The transfer of photosynthates from the leaves and the final physiological development of the plant.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Application moment:
- In stress situations (Hail, frost, heat, phytotoxicity, pruning etc.)

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, Ethylene. Avoids production losses due to stress.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Application moment:
- Apply during flowering.

Application purpose:
- Improves flower fixation and fruit set, helping reduce their abscission.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Application moment:
- Apply after flower fixation.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to obtain during the filling stage, bigger calibers.

Set

Dose:
- 3 L/Ha

Application moment:
- Apply in fruit set treatments and during the month after petal fall.

Application purpose:
- Improves fruit set by supplying Boron and Calcium (necessary for flower fecundation and fruit set viability). It supplies an efficient source of Boron which gives cell wall flexibility and, together with Calcium, a consistent and flexible skin.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Application moment:
- Two applications, 40 and 25 days before the harvest.

Application purpose:
- Moves sugars from the leaves towards the fruit, increasing Brixº while homogenizing the color.
- Applied after the harvest, it transfers the sugars to wood, to favor the subsequent bud break.
- Delays vegetative bud break promoting floral buds.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Application moment:
- For sugar transfer to wood, apply 5-8 L/Ha, 30 days before defoliation.

Application purpose:
- Moves sugars from the leaves towards the fruit, increasing Brixº while homogenizing the color.
- Applied after the harvest, it transfers the sugars to wood, to favor the subsequent bud break.
- Delays vegetative bud break promoting floral buds.

Hold Plus

Dose:
- 3 L/Ha

Application moment:
- 30 and 15 days before the harvest; after each recollection pass, mixed with half the dose of BIOFORGE (1 L/Ha); fruit set in stress conditions.

Application purpose:
- Slows down premature ripening and senescence caused by ethylene, improving fruit conservation on the tree and thus, extending the harvest period without affecting the fruit’s organoleptic properties or color.
- Improves flower fixation and fruit set under stress conditions.