Αγκινάρα

Αγκινάρα

Είναι φυτό ιθαγενές της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης. Ανήκει στην οικογένεια των Σύνθετων και στο γένος Κυνάρα.

Ζωηρό φυτό, διετές και τριετές, με όρθια, παχιά και διακλαδισμένα στελέχη, εξαιρετικά ισχυρό ριζικό σύστημα, μεγάλα, μακριά φύλλα που φέρουν λοβούς, παχιά άνθη περιβαλλόμενα στη βάση από μεμβρανώδη λέπια τα οποία αποτελούν και το βρώσιμο μέρος του φυτού, ο δε καρπός είναι επίμηκες αχαίνιο με γκριζωπό χρώμα.

Η περιοχή της Μεσογείου αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής.

ARTICHOKE RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Transplant.

Application purpose:
- Guarantees a successful transplant diminishing post-transplant stress.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations during the crop cycle.

Application purpose:
- Eliminates the excess ethylene produced in stress situations.
- Suitable for times of plant exhaustion.

Nitroplus Stoller

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- During the whole crop cycle every 15 days.

Application purpose:
- Promotes a continuous root development, improving this way water and nutrient absorption. It supplies a hormonal balance necessary for correct crop development.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Add once a month.

Application purpose:
- Reinforces root activity, stimulating root renewal to improve the plant’s water and nutrient absorption capacity.

Abundantia

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- From first bud set every 15 days (alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Application of Potassium and Ureic Nitrogen together with root renewing Stoller technology which maximizes the plant’s nutrient absorption capacity which guarantees a correct artichoke development.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Stress situations during the crop cycle.

Application purpose:
- Eliminates the excess ethylene produced in stress situations.
- Suitable for times of plant exhaustion.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Vegetative development.

Application purpose:
- Supplies the necessary hormonal balance for a correct crop development, avoiding physiological disorders.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Vegetative stimulation under adverse climatic conditions.

Application purpose:
- Stimulates vegetative growth and artichoke head formation, increasing their caliber.