Βερικοκιά

Βερικοκιά

Κατάγεται από την Κίνα. Ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών και στο γένος Προύμνη.

Πρόκειται για δέντρα το ύψος των οποίων κυμαίνεται γενικά μεταξύ 4 και 10 m. Έχουν διακλαδισμένες ρίζες, φύλλα με λεπτό οδοντωτό άκρο, τα δε άνθη τους είναι γενικά μονήρη και έχουν χρώμα ελαφρώς ρόδινο, λευκό ή κόκκινο. Ο καρπός είναι σφαιρική δρύπη.

Η σπουδαιότητά τους έγκειται στην πλούσια περιεκτικότητα των καρπών τους σε βιταμίνες. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι η Κίνα, η Ιταλία, οι Ην. Πολιτείες και η Τουρκία.

APRICOT RECOMMENDATIONS

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Specific applications only in cases of stress.

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, ethylene.
- Repairs the damage caused after stress.

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 - 15 L/Ha

Moment:
- During the whole crop cycle (Every 15 days).

Application purpose:
- Promotes a balanced vegetative growth and continuous root development.
- Supplies readily assimilable calcium and assures its translocation.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Fruit set.

Application purpose:
- Improves fruit set.

Abundantia

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- Fruit filling stage. (Alternate with NITROPLUS).

Application purpose:
- Promotes a correct root development that improves nutrient absorption.
- Supplies Potassium that directly helps in fruit filling.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- Specific applications only in cases of stress.

Application purpose:
- Eliminates the excess of the stress hormone, ethylene.
- Repairs the damage caused after stress.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- Source of nutrients and the Stoller Technology, that stimulate bud sprout set, favoring a homogenous bud break.

Stimulante Plus

Dose:
- 1 L/Ha

Moment:
- Fruit set.

Application purpose:
- Improves fruit set.

Citocalcium

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- During fruit set, fruit size < 1 cm. Application purpose: - Promotes cell division in fruitlets, to obtain, during the filling stage, bigger calibers.

Ripener

Dose:
- 3 - 4 L/Ha

Moment:
- During fruit filling to increase sugar production.

Application purpose:
- Increase photosynthetic yield and sugar production.
- Supplies Potassium in an acidic solution (Organic) without Nitrogen.
- Lowers water pH.

Sugar Mover

Dose:
- 2 - 3 L/Ha

Moment:
- 30 and 15 days before the harvest.

Application purpose:
- Boosts the movement of sugars from the foliar tissue towards the fruits for an increased entry of photoassimilates and color improvements.