Αμυγδαλιά

Αμυγδαλιά

Κατάγεται από τις ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών και στο γένος Προύμνη.

Δέντρο με λείο κορμό όταν είναι νέο και που εμφανίζει ρωγμές με τα χρόνια. Έχει φύλλα  ελλειψοειδή, λογχοειδή και οδοντωτά, ο δε καρπός είναι δρύπη με  βρώσιμο σπόρο στο εσωτερικό του.

Η καλλιέργειά του είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο και οι κυριότερες χώρες παραγωγής είναι οι Ην. Πολιτείες και η Ισπανία.

ALMOND RECOMMENDATIONS

Nitroplus 9 + B GA

Dose:
- 10 L/Ha and week

Moment:
- During the crop cycle.

Application purpose:
- Balanced vegetative growth and continuous root development thanks to the Stoller technology that provides adequate hormonal balance and an exclusive organic complex between Calcium and ureic nitrogen.

Bioforge

Dose:
- 1 - 2 L/Ha.

Moment:
- Applications during a stress situation.

Application purpose:
- Eliminates the excess ethylene, repairing damages caused by a stress situation.

Bud Power

Dose:
- 20 L/Ha

Moment:
- 30 days before bud break.

Application purpose:
- A unique source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates bud set favoring a homogenous bud break.

Bud Power

Dose:
- 10 L/Ha

Moment:
- 10 days before bud swelling.

Application purpose:
- A unique source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates bud set favoring a homogenous bud break.

Bud Power

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- 5% open flowers.

Application purpose:
- A unique source of nutrients and the Stoller Technology that stimulates bud set favoring a homogenous bud break.

Stimulante Plus

Dose:
- 0,5 - 1 L/Ha

Moment:
- Full bloom.

Application purpose:
- Flower fixation and fruit set.
- Increases almond production yields.

Citocalcium

Dose:
- 1 - 2 L/Ha

Moment:
- During fruit set.

Application purpose:
- Promotes cell division in fruitlets, to achieve bigger calibers.

Set

Dose:
- 5 L/Ha

Moment:
- Full bloom.

Application purpose:
- Promotes correct pollen formation.
- Supplies Calcium and Boron.

Ripener

Dose:
- 4 – 5 L/Ha

Moment:
- During fruit filling to increase sugar production.

Application purpose:
- Increase photosynthetic yield and sugar production. Supplies Potassium in an acidic solution (Organic) without Nitrogen.
- Lowers water pH.