Η Stoller Europe διαθέτει μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών, ειδικών στην Φυσιολογία των Φυτών η οποία εφαρμόζεται στη γεωργία του σήμερα και του αύριο.

Παρακαλούμε, επιλέξτε τη γεωγραφική περιοχή που σας ενδιαφέρει για να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο εμπορικό, τεχνικό μας σύμβουλο:

Επιλέξτε τη χώρα:
Select the region

Mohammad Barakat
Technical & Sales Responsible

E-mail: mbarakat@stoller.es
Telf.: (+33) 667 951 775

Elodie Brans
Area Manager

E-mail:  ebrans@stoller.es

Telf.: (+34) 666 573 868

Alexandru Grigore
Area Manager

E-mail: agrigore@stoller.es

Telf.: (+34) 610 026 870

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Alexandru Grigore
Area Manager

E-mail: agrigore@stoller.es

Telf.: (+34) 610 026 870

Alexandru Grigore
Area Manager

E-mail: agrigore@stoller.es

Telf.: (+34) 610 026 870

Alexandru Grigore
Area Manager

E-mail: agrigore@stoller.es

Telf.: (+34) 610 026 870

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Alexandru Grigore
Area Manager

E-mail: agrigore@stoller.es

Telf.: (+34) 610 026 870

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Savino Agugliaro
Technical & Sales Responsible

E-mail: sagugliaro@stoller.es
Telf.: (+39) 339 806 4654

Alejandro Benítez
Technical & Sales Responsible

E-mail: canarias@stoller.es
Telf.: (+34) 666 579 365

Francisco Lajara
Technical & Sales Responsible

E-mail:  flajara@stoller.es
Telf.: (+34) 607 043 173

Francisco Lajara
Technical & Sales Responsible

E-mail:  flajara@stoller.es
Telf.: (+34) 607 043 173

Francisco Lajara
Technical & Sales Responsible

E-mail:  flajara@stoller.es
Telf.: (+34) 607 043 173

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Adrián Guil

Delegado Técnico Comercial

E-mail: aguil@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 378

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Adrián Guil

Delegado Técnico Comercial

E-mail: aguil@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 378

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Ondrej Ševčík
Technical & Sales Responsible

E-mail: osevcik@stoller.es

Tel.: (+421) 915 391 732

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Ondrej Ševčík
Technical & Sales Responsible

E-mail: osevcik@stoller.es

Tel.: (+421) 915 391 732

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Alexander Turichenko

Technical and Commercial Advisor 

E-mail: aturichenko@stollerrussia.ru

Tel.: (+7) 918 696 48 26

Igor Yakovenko

Russia Area Manager

E-mail: iyakovenko@stollerrussia.ru

Tel.: (+7) 918 453 92 82

Peter Kelemen

Hungary Area Manager

E-mail: pkelemen@stoller.es

Tel.: (+36) 303 364 775

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Elodie Brans
Area Manager

E-mail:  ebrans@stoller.es

Telf.: (+34) 666 573 868

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Use cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y obtener estadísticas. Puede aceptar su uso continuando con su navegación o negándose a hacerlo al salir de la web. More information.

La configuración de cookies en este sitio web está configurada en "Permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar su configuración de cookies o haciendo clic en "Acepto" a continuación, consiente en ello.

Close