Η Stoller Europe διαθέτει μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών, ειδικών στην Φυσιολογία των Φυτών η οποία εφαρμόζεται στη γεωργία του σήμερα και του αύριο.

Παρακαλούμε, επιλέξτε τη γεωγραφική περιοχή που σας ενδιαφέρει για να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο εμπορικό, τεχνικό μας σύμβουλο:

Επιλέξτε τη χώρα:
Select the region

Ondrej Ševčík
Technical & Sales Responsible

E-mail: osevcik@stoller.es

Tel.: (+421) 915 391 732

Ondrej Ševčík
Technical & Sales Responsible

E-mail: osevcik@stoller.es

Tel.: (+421) 915 391 732

Francisco Lajara
Technical & Sales Responsible

E-mail:  flajara@stoller.es
Telf.: (+34) 607 043 173

Francisco Lajara
Technical & Sales Responsible

E-mail:  flajara@stoller.es
Telf.: (+34) 607 043 173

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

José Vázquez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jvazquez@stoller.es
Telf.: (+34) 663 253 579

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Max Dextre
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mdextre@stoller.es
Telf.: (+34) 667 583 289

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Rafael Rodríguez
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  rrodriguez@stoller.es

Telf.: (+34) 667 583 278

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Enri Gordillo
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  egordillo@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 768

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Beatriz Navarro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  bnavarro@stoller.es
Telf.: (+34) 627 790 767

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Carlos Ruiz
Delegado Técnico Comercial

E-mail: cruiz@stoller.es
Tel.: (+34) 627 790 764

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Antonio Álvarez

Delegado Técnico Comercial

E-mail: canarias@stoller.es

Tel.: (+34) 666 579 365

Elodie Brans

Export Area Manager

E-mail:  ebrans@stoller.es

Telf.: (+34) 666 573 868

Adrián Guil

Delegado Técnico Comercial

E-mail: aguil@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 378

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Adrián Guil

Delegado Técnico Comercial

E-mail: aguil@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 378

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

José Nicolau
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  jnicolau@stoller.es
Telf.: (+34) 627 242 121

Alexander Turichenko

Technical and Commercial Advisor 

E-mail: aturichenko@stollerrussia.ru

Tel.: (+7) 918 696 48 26

Igor Yakovenko

Russia Area Manager

E-mail: iyakovenko@stollerrussia.ru

Tel.: (+7) 918 453 92 82

Peter Kelemen

Hungary Area Manager

E-mail: pkelemen@stoller.es

Tel.: (+36) 303 364 775

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

PhD. Antonio Llorente

UK, Ireland and The Netherlands Area Manager

E-mail: allorente@stoller.es

Tel.: (+44) 782 629 3763

Carlos Monferrer

Export Area Manager

E-mail: cmonferrer@stoller.es

Tel.: (+34) 663 288 050

Carlos Monferrer

Export Area Manager

E-mail: cmonferrer@stoller.es

Tel.: (+34) 663 288 050

Carlos Monferrer

Export Area Manager

E-mail: cmonferrer@stoller.es

Tel.: (+34) 663 288 050

Carlos Monferrer

Export Area Manager

E-mail: cmonferrer@stoller.es

Tel.: (+34) 663 288 050

Carlos Monferrer

Export Area Manager

E-mail: cmonferrer@stoller.es

Tel.: (+34) 663 288 050

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Rachid Derdari

Export Area Manager

E-mail: northafrica@stoller.es
Telf.: (+212) 661 810 796

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Vicente Íñiguez
Export Area Manager

E-mail: salesmanager@stoller.es

Telf.: (+34) 673 628 786

Elodie Brans

Export Area Manager

E-mail:  ebrans@stoller.es

Telf.: (+34) 666 573 868

Elodie Brans

Export Area Manager

E-mail:  ebrans@stoller.es

Telf.: (+34) 666 573 868

Mari Cruz Ledro
Delegado Técnico Comercial

E-mail:  mcledro@stoller.es
Telf.: (+34) 647 546 314

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Laura Genovés
Export Area Manager

E-mail:  lgenoves@stoller.es
Telf.: (+34) 610 026 870

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y obtener estadísticas. Puede aceptar su uso continuando con su navegación o negándose a hacerlo al salir de la web. Más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada en "Permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar su configuración de cookies o haciendo clic en "Acepto" a continuación, consiente en ello.

Cerrar